Taulell

Advocada especialitzada en Dret Penal i d’Estrangeria

PERFIL/COMPETÈNCIES PROFESSIONALS:

Persona que subscrigui l’ideari de l’Entitat així com l’enfocament de Iacta vers l’exercici del dret. Aquest, es configura com l’apoderament en dret de les persones, acompanyament en la seva situació personal amb traducció dels enunciats jurídics complexos per tal que la persona decideixi en ple coneixement; primant la resolució consensuada dels conflictes sempre que aquesta sigui possible.
Persona dinàmica, pro-activa, i amb voluntat de transformació social (compromís social). Es valorarà la voluntat i disponibilitat de formar part de l’Equip de Iacta Sociojurídica amb vocació de permanència i de treballar per una possible i futura adhesió al projecte com a sòcia.

Perfil:

– Advocada Col·legiada exercent, amb experiència demostrable mínima de 3 anys en l’exercici professional en matèria de Dret d’Estrangeria.
– Disponibilitat mínima de 30h setmanals al llarg dels propers 6 a 12 mesos.
– Incorporació Immediata

Es valorarà:

– Experiència demostrable en l’exercici professional en matèria de Dret Penal.
– Experiència en el Torn d’Ofici;
– Experiència com a formadora;
– Coneixements en d’altres branques de Dret (dret civil bàsic, arrendaments, desnonaments, impagaments; dret laboral, penitenciari);
– Coneixements de cooperativisme i economia social i solidària
– Participació a moviments socials, o entitats i col·lectius d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat social, participació en moviments feministes i de l’economia social.

TASQUES:

– Suport al seguiment de casos particulars en l’Àrea de Dret d’Estrangeria i Migracions de la Cooperativa, en coordinació amb la resta de professionals de les àrees esmentades (especialment amb l’àrea de Dret Penal);
– En funció de la jornada disponible, suport a un segon projecte jurídic de caire comunitari;
– Integració en estructures de coordinació de l’Àrea i espais de cohesió de l’equip de treball (1,5h setmanals de reunió d’àrea, i trobades puntuals en la coordinació de projectes, cohesió, etc).

JORNADA​:

Es concretarà en funció de la disponibilitat de l’advocada a incorporar, matins/tardes, amb un mínim de quatre dies a la setmana per assolir les 30h de jornada setmanal, tenint en compte els espais definits d’atenció directa i la necessitat de compartir jornada amb la resta de referents de les àrees de treball.
Una part de l’horari de treball és flexible vers la conciliació de la vida familiar-personal.

CONTRAPRESTACIÓ ECONÒMICA:

– Contracte 30h/setmanals
– Horari a convenir
– Sou segons escala salarial de la cooperativa (equivalència 1:1 entre totes les treballadores). Sou brut anual 13.914,00 € ( 12 pagues + 2 prorratejades )
– Contracte per una durada de sis mesos prorrogables. Passats aquests sis mesos, es valorarà per ambdues parts la possibilitat de pròrroga del contracte, en funció de les necessitats organitzatives i la disponibilitat.
– Segons el Reglament Intern de la Cooperativa la possibilitat d’incorporació com a sòcia de treball es valora a partir d’un mínim de 12 mesos de col·laboració.

FINALITZACIÓ PROCÉS DE SELECCIÓ:

– Es prega que els CV s’enviïn a la següent adreça electrònica: rrhh@iacta.coop;
– El procés de selecció finalitzarà el 25/10/2018;

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Iacta Sociojurídica SCCLP

Data publicació:
02/10/2018

Data finalització de la oferta:
25/10/2018

Durada i tipus de contracte:
6 mesos prorrogables

Ubicació:
Barcelona

Salari:
13.914€ bruts anuals

Més informació:
rrhh@iacta.coop