Taulell

Cap d’obra d’edificació d’habitatges plurifamiliars

La Constructiva, construcció cooperativa SCCL és una cooperativa de serveis orientada a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i promoguda per Sostre Cívic.

Davant la propera construcció de dos edificis per a Sostre Cívic, de 20 i 29 habitatges a Barcelona, cerquem una persona per desenvolupar les tasques de Cap d’obra.

El perfil correspon a una persona amb experiència demostrable com a Cap d’obra d’edificació en totes les seves fases, especificament en les funcions següents:

● Planificació inicial d’implantació d’obres (abassegaments, zones de treball, casetes, grues, etc.) i la seva evolució en el transcurs de les obres.
● Planificació de les necessitats de disponibilitat de materials per a l’execució de les unitats de l’obra en curs i gestió d’aprovisionament en coordinació amb encarregat i subcontractistes.
● Contractació dels diferents oficis, materials i empreses de servei necessàries.
● Negociació amb els subcontractistes per a l’execució de les unitats d’obra.
● Supervisió de valorades de subcontractistes.
● Acompliment del projecte i les instruccions rebudes en allò referent a producció, qualitat, medi ambient i seguretat.
● Tracte amb propietats, direccions d’obra, proveïdors i subcontractistes.
● Reportar tancaments i balanç d’obra.
● Coneixements i experiència en la gestió d’obres, control de costos, planificació, etc.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
La Constructiva

Data publicació:
12/04/2019

Data finalització de la oferta:
05/05/2019

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 40h setmanals durant 6 mesos, renovables i ampliables. Amb voluntat de permanència.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Remuneració a convenir i segons escala salarial de La Constructiva.

Més informació:
Interessades envieu currículum a info@laconstructiva.coop abans del 5 de maig 2019.