Taulell

Cerquem persona encarregada d’obra d’edificació

La Constructiva, construcció cooperativa SCCL és una cooperativa de serveis orientada a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i promoguda per Sostre Cívic.
Davant la propera construcció de l’edifici de 32 habitatges al barri de Roquetes de Barcelona cerquem una persona Encarregada d’obres d’Edificació.

El perfil correspon a una persona amb experiència demostrable com a encarregada d’obra d’edificació en totes les seves fases, específicament en les funcions següents:

● Planificació inicial d’implantació d’obres (abassegaments, zones de treball, casetes, grues, etc.) i la seva evolució en el decurs de les obres.
● Replanteig d’obres, verificacions dimensionals i de qualitats d’unitats en execució i executades.
● Seguiment d’industrials i control de personal i maquinària, rendiments, organització de talls i espais de treball, coordinació dels industrials, seguiment de la planificació.
● Planificació de les necessitats de disponibilitat de materials per a l’execució de les unitats de l’obra en curs i gestió d’aprovisionament (demanar, coordinar, descàrrega, abassegament, etc.)
● Gestionar el personal propi si s’escau i els possibles treballs d’autoconstrucció.
● Acompliment del projecte i les instruccions rebudes en allò referent a producció, qualitat, medi ambient i seguretat.
● Seguiment de la planificació temporal.
● Es valorarà també coneixements d’eines informàtiques de seguiments d’obres, control de costos i planificacions, ús de plànols, etc.
L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitats de les obres i l’entitat i puntualment en caps de setmana. El lloc de treball serà principalment a les obres, inicialment a Barcelona, també puntualment a la seu de La Constructiva d’altres ubicacions
arreu de Catalunya.

Requisits:
● Experiència mínim demostrable de 8 anys en el sector de la construcció d’edificació
● Experiència mínima demostrable de 5 anys en funcions similars a les sol·licitades (encarregat d’obra d’edificació d’habitatges)
● Persona organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i motivada pel projecte i per l’habitatge cooperatiu.
● Bon nivell de redacció en català i castellà.
● Persona organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip.
● Persona motivada per participar en un projecte d’empresa cooperativa innovadora, en l’execució d’edificis sostenibles i singulars i amb molt potencial de formació i creixement.

FORMULARI

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
La Constructiva

Data publicació:
30/01/2020

Data finalització de la oferta:
22/02/2020

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 40h setmanals per obra, amb voluntat de permanència. Incorporació prevista febrer 2020, segons disponibilitats.

Ubicació:
Catalunya

Salari:
Retribució a convenir i segons escala salarial de La Constructiva.

Més informació:
Envieu currículum vitae a info@laconstructiva.coop fins el dia 22 de febrer i ompliu el formulari que trobareu a la descripció