Taulell

Coordinació de projectes de construcció

Sostre Cívic promou formes no especulatives d’accés i tinença a l’habitatge, especialment basades en el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús, i cerca una persona responsable de la gestió i direcció tècnica en l’àmbit de la construcció dels projectes d’habitatge cooperatiu de la cooperativa. El perfil es correspon a una persona amb experiència com a cap d’obra, que desenvoluparia les següents funcions:

 

● Impúls de l’àrea de gestió de la construcció de Sostre Cívic, de nova creació.
● Gestió de la construcció (construction manager) de projectes d’habitatge cooperatiu (supervició d’amidaments, comparatives, contractació, control de costos, planificació…)
● Relació i capacitat de negociació amb la promotora, entitats i administracions públiques.
● Identificació i col·laboració amb empreses d’inserció sociolaboral i altres entitats que operen en l’àmbit de la construcció amb criteris d’economia social i solidària.
● Innovació en metodologies i processos de treball, generar coneixement i discurs en l’àmbit de la construcció amb criteris ètics, socials i mediambientals

 

L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitats de l’entitat i puntualment en caps de setmana. El lloc de treball serà principalment a la seu de Sostre Cívic, a Barcelona, tot i que puntualment també arreu de Catalunya.

 

Requisits:
● Formació vinculada a les funciones descrites (Especialment Arquitectura Tècnica o Enginyeria)
● Coneixement d’ofimàtica i programes específics (Project, Presto, AutoCad, etc.).
● Experiència mínim demostrable de 10 anys en el sector de la construcció
● Experiència mínima demostrable de 2 anys en funcions similars a les sol·licitades.
● Capacitat d’interlocució amb administracions públiques, entitats i professionals del sector.
● Coneixement i/o vincle amb l’economia social i solidària.
● Bon nivell de redacció en català.
● Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i motivada pel projecte i per l’habitatge cooperatiu.
● Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa.

 

Es valorarà:
● Experiència en promoció i gestió immobiliària, project manager o altres àmbits específics vinculats a la construcció i obra o al desenvolupament i promoció d’habitatges.
● Experiència en gestió de projectes i d’equips.
● Habilitats socials i comunicatives. Experiència en educació no formal o en dinamització de grups.
● Participació associativa i en moviments socials.
● Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.

 

S’ofereix:
● Contracte laboral de 30h setmanals durant 9 mesos, renovables i ampliables. Amb voluntat de permanència.
● Retribució a convenir i segons escala salarial de Sostre Cívic.
● Incorporació prevista a finals del mes de febrer de 2018.

 

Enviar currículum a cvco@sostrecivic.cat fins al dia 20 de febrer i omplir aquest formulari.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Sostre Cívic

Data publicació:
05/02/2018

Data finalització de la oferta:
20/02/2018

Durada i tipus de contracte:
30h setmanals durant 9 mesos

Ubicació:
Seu de SostreCívic, a Barcelona

Salari:
Segons escala salarial de Sostre Cívic

Més informació:
cvco@sostrecivic.cat