Taulell

Oferta de feina a la Fundació Seira

Busquem una persona tècnica responsable de la gestió del patrimoni i la política financera i d’inversions de la Fundació Seira

TASQUES PRINCIPALS
Gestió del patrimoni: seguiment de les inversions financeres i de les posicions vigents, Identificació, negociació i operativa d’inversions (adquisicions de capital, fons d’inversió, dipòsits a termini, fons garantits, títols participatius, inversions no financeres (immoble), etc.)
Configuració i posada en marxa de nous instruments de finançament en col•laboració amb altres entitats financeres de l’ESS, així com seguiment dels actuals (crèdits, avals, préstecs, etc).
Participar en la representació de la Fundació en els comitès de riscos i consells d’administració de les entitats participades.
Gestió del programa d’orientació financera a cooperatives de treball: acompanyament professional en la detecció de necessitats financeres i en la presa de decisions que hi estan relacionades.
Gestió de programes diversos de foment i creixement cooperatiu.

FORMACIÓ I CONEIXEMENTS
Llicenciatura / grau en ADE o Ciències Econòmiques.
Elevat nivell de coneixement de finances i política d’inversions.
Coneixement del cooperativisme (realitat, estructura i funcionament).

EXPERIÈNCIA
Preferible experiència en la gestió financera, de patrimoni i de política d’inversions en cooperatives i/o entitats de l’ESS.

HABILITATS i COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Visió estratègica.
Facilitat per anàlisi i diagnosi empresarial.
Capacitat de negociació
Responsabilitat i autonomia
Capacitat d’organització i planificació
Persona resolutiva i proactivitat
Compromís i empatia
Es valorarà coneixement i/o experiència del sector cooperatiu i de l’ESS.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Fundació Seira

Data publicació:
12/03/2020

Data finalització de la oferta:
22/03/2020

Durada i tipus de contracte:
S’OFEREIX Contracte indefinit a jornada completa. Jornada laboral: 40 hores a la setmana. Data d'incorporació: Abril 2020

Ubicació:

Salari:
_28.800 euros bruts anuals_

Més informació:
Fundació Seira