Taulell

Referent Dret d’Asil i Refugi

Descripció del treball:

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional serà el referent en dret d’asil i refugi de totes les persones sol·licitants de protecció internacional vinculades a l’entitat. S’haurà de coordinar amb els diferents professionals referents socials. A més, serà necessari definir els processos en l’àmbit jurídic del projecte.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegit que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals responsabilitats i funcions:

  • Acompanyament i assessorament a sol·licitants de protecció internacional en els seus procediments d’asil: preparació entrevistes i relat, anàlisi COIs, redacció d’escrits de tràmit, recursos contra denegacions o inadmissions, explicació curosa dels enunciats jurídics a les persones interessades, etc.
  • Acompanyament i assessorament a sol·licitants de protecció internacional en altres tràmits en els que puguin tenir dificultats per el fet de ser sol·licitants d’asil (padró, atenció sanitària, accés al treball, reconeixement de prestacions socials, etc).
  • Coordinació i articulació de l’intervenció realitzada amb la resta de professionals de l’equip del programa d’Asil a Bayt al-Thaqafa.
  • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte dels projectes.
  • Crear sinèrgies de treball entre programes i projectes de la pròpia entitat com d’altres entitats.
  • Procedimentar l’àmbit jurídic del projecte.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Fundació Bayt al-Thaqafa

Data publicació:
07/03/2019

Data finalització de la oferta:
18/03/2019

Durada i tipus de contracte:
Contracte temporal d'un any. Jornada 20h/setmana horari de matins i/o tardes. Incorporació: Abril del 2019.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Salari brut segons conveni d’acció social

Més informació:
Data límit de recepció de CV: 18 de març del 2019 Enviar sol·licituds a daniel.ibarz@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Convocatòria Referent Dret d’Asil i Refugi”