Taulell

Responsable en gestió i administració

Nusos és una cooperativa de treball associat especialitzada en educació científica per a la sostenibilitat. En aquest moment iniciem un procés de selecció per cobrir una plaça d’administratiu/va a l’equip.

 

Perfil de la persona candidata

 • Cicle formatiu de grau superior: preferentment Administració i Finances
 • Experiència en l’àmbit comptable/fiscal i laboral.
 • Experiència en gestió de recursos humans
 • Capacitat de coordinació, planificació i visió estratègica
 • Capacitat de treball cooperatiu

Es valorarà:

 • Titulació universitària de grau en Administració i Direcció d’Empreses
 • Coneixement del conveni del lleure educatiu
 • Experiència contrastada en la utilització del programa de gestió Contaplus
 • Domini dels fulls de càlcul
 • Experiència en gestió i justificació de subvencions
 • Bon nivell de català
 • Experiència i/o vinculació amb:
  • El món cooperatiu i/o de l’economia social i solidària
  • Voluntariat i moviments socials
  • Educació en temps de lleure

 

Descripció de les funcions del lloc de treball

Conjunt de tasques de gestió administrativa, laboral i financera necessàries per al correcte funcionament de la cooperativa, que principalment consisteix en:

Comptable i fiscal

 • Gestió de la comptabilitat de la cooperativa. Registre de despeses i ingressos.
 • Llistats trimestrals de liquidació d’impostos
 • Seguiment de caixa i comptes bancaris. Previsió de tresoreria
 • Facturació electrònica amb les administracions públiques
 • Control de les notificacions electròniques de l’Agència Tributària

Laboral i RRHH

 • Càlcul mensual de la relació de sous. Registre de nòmines i seguiment de la contractació de personal. Baixes mèdiques, permisos…
 • Control i registre del còmput mensual d’hores treballades.
 • Suport en la selecció de personal
 • Gestió referents al pla de Riscos Laborals de la cooperativa
 • Control de les notificacions electròniques de la Seguretat Social

Tasques generals d’administració

 • Coordinació amb la gestoria: comptabilitat, fiscal i laboral.
 • Actualització del Registre Electrònic de Licitadors (RELI)
 • Suport administratiu als projectes de la cooperativa
 • Gestió del correu electrònic corporatiu
 • Manteniment de l’arxiu en paper i digital i del material de l’oficina

 

Condicions laborals

 • Jornada de 20h setmanals en horari de matins
 • Condicions salarials a comentar durant l’entrevista
 • Lloc de treball: Barcelona
 • Data prevista d’incorporació: a acordar

 

Procés de selecció

Els candidats interessats podran fer arribar el seu CV i una carta de presentació a nusos@nusos.coop fins el dia 31 de maig de 2018.

 

 

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Nusos

Data publicació:
02/05/2018

Data finalització de la oferta:
31/05/2018

Durada i tipus de contracte:
20h setmanals

Ubicació:
Barcelona

Salari:
A comentar en procés de selecció

Més informació:
nusos@nusos.coop