Taulell

Tècnic/a comercial (Àrea d’Empreses i Organitzacions)

Fa més de 35 anys que vam començar el projecte d’Arç Cooperativa. Som una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’Economia Social i Solidària, el món associatiu i les energies renovables. Formem part del grup cooperatiu ECOS i de CAES (Cooperació per l’assegurança ètica i solidària). Som la primera corredoria d’assegurances europea certificada amb el segell Ethsi, que acredita unes pòlisses gestionades amb criteris ètics. Som membres de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC).

Busquem una persona amb un perfil comercial amb competència tècnica amb funcions d’assessorament i venda de productes asseguradors destinats a empreses i organització.

Funcions

 • Atenció i visita a col·lectius i clients empresa en cartera que tingui assignats.
 • Cerca de nous clients.
 • Accions comercials de seguiment de campanyes actives.
 • Formació a col·lectius.
 • Inspecció de risc.

Idiomes

 • Imprescindible català amb domini oral i escrit.

Experiència

 • Mínima de dos anys en vendes d’assegurances en els següents rams tècnics: Responsabilitat civil, pimes, comerços, accidents, tot risc, construcció…

Requisits

 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari/a avançat/da: Office, navegadors d’Internet i Outlook.
 • CRM/VISUAL SEG i/o programes de gestió d’assegurances.
 • Vehicle propi.
 • Disponibilitat d’horari.

Competències

 • Compromís: Expressar llaços afectius amb l’Organització. Manifestar orgull de pertinença. Preocupar-se per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.). Promoure la filosofia i valors de la seva Organització.
 • Tolerància pressió: Capacitat de control de les emocions evitant reaccions negatives davant condicions de treball d’urgència i/o gestió volums feina.
 • Iniciativa / seguiment / responsabilitat: Involucrar-se activament a les tasques que realitza. Reaccionar davant oportunitats o problemes presents. Predisposició a participar i aportar idees. No traspassar el problema, assumir-lo i solucionar-lo. Grau de responsabilitat en el seguiment màxim. Creativitat i independència en la feina.
 • Flexibilitat i gestió del canvi: Flexibilitat  i gestió del canvi adaptant-se i desenvolupant amb eficiència davant diferents situacions i/o persones. Entendre i valorar punts de vista diferents. Canviar o acceptar els canvis de l’Organització o de les responsabilitats del lloc de treball.
 • Cooperació: Compartir informació amb els membres de l’equip proactivament. Bona actitud davant conflictes que es puguin produir. Fomentar la participació i aportar idees.
 • Planificació i organització: Mantenir l’ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball. Treballar amb els recursos que té a disposició de manera eficaç. Prioritzar de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència. Portar un seguiment del grau d’acompliment de la programació de les seves activitats. Correcta gestió de l’agenda d’oportunitats.
 • Orientació assoliment resultats: No perdre de vista els objectius a assolir al seu àmbit de responsabilitat. Perseverant per aconseguir els objectius. Eficient, optimitzant els recursos i el temps en la realització de les seves tasques.
 • Orientació client: Detectar les expectatives del client, identificant les seves necessitats de producte per proporcionar les solucions més idònies.
 • Comunicació: Expressar-se de manera estructurada i clara adaptant el llenguatge al nivell dels interlocutors. Domini oral, escrit i audiovisual. Capacitat per parlar en públic.

Procés de selecció

 • Pots descarregar-te aquesta oferta de feina en PDF en el següent enllaç.
 • Si estàs interessat a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del següent formulari.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Arç

Data publicació:
11/10/2019

Data finalització de la oferta:
01/11/2019

Durada i tipus de contracte:
Jornada completa de 36 hores setmanals.
 Dll. a Dj.: de 9 h a 14 h i de 15 h a 17,30 h. Dv.: de 9 h a 15 h
. Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de la cooperativa.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Condicions salarials: les establertes al Conveni vigent d’empreses de mediació.

Més informació:
Si estàs interessat a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del formulari (link a la descripció de la feina).