Taulell

Tècnic/a d’àrea econòmica i financera (junior)

Busquem un/a Persona tècnica per l’àrea econòmica – financera (junior)

Ets una persona que t’apassionen els números? T’agrada fer previsions econòmiques, estudiar la viabilitat econòmica dels projectes? Aquesta oferta és per a tu!

Calidoscoop és referent en la prestació de serveis per a la dinamització, promoció i creació d’economia social i cooperativisme. Esdevenim l’eina a l’abast dels agents que actuen com a motors de desenvolupament econòmic i social en el territori, per canalitzar el seu potencial. Calidoscoop promou un desenvolupament local basat en l’ESS que contribueixi a activar el teixit socioeconòmic, vertebrar l’activitat econòmica amb valors de retorn a l’entorn social i ambiental, i a l’apoderament i a la co-construcció per desenvolupar polítiques locals.

Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball

Assessorar i/o orientar a projectes empresarials de nova creació o en creixement en matèria de viabilitat econòmica. Dur la gestió econòmica i administrativa de l’empresa en coordinació amb la responsable econòmica de l’empresa i amb la gestoria.

Funcions:

  • Assessorament econòmic-financer adaptat a les necessitats de cada projecte: acompanyament, seguiment i orientació a projectes d’emprenedoria/empresarials (micro) de diferents sectors d’activitat (bàsicament serveis a empreses i a persones) per orientar-los en el seu desenvolupament empresarial.
  • Formació: impartir píndoles formatives en matèria econòmic-financera.
  • Gestió administrativa de l’empresa: facturació, gestió de cobraments i pagaments, coordinació amb la gestoria i justificació econòmica de projectes.
  • Gestió econòmica de l’empresa: elaboració i seguiment del pressupost d’explotació anual, seguiment de tresoreria i quadre de comandament econòmic en coordinació amb la responsable econòmica de l’empresa.
  • Reunions i coordinació amb la resta de l’equip de Calidoscoop.

Formació

  • Formació reglada: títol acadèmic de Grau Superior o formació universitària en ADE, Ciències empresarials, Econòmiques o similars.
  • Es valorarà positivament formació específica, màsters o postgraus en l’àrea de gestió i administració d’empreses, així com formació relacionada amb la gestió de projectes d’economia social.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Calidoscoop

Data publicació:
01/08/2019

Data finalització de la oferta:
10/09/2019

Durada i tipus de contracte:
Jornada de 30 hores, amb horari flexible de dilluns a divendres (amb possibilitat d’ampliació de jornada en el curt termini). Contracte laboral per obra i servei d’1 any, renovable. Amb voluntat de permanència i d’incorporar-se com a sòcia. Incorporació 1/10/2019.

Ubicació:
fonamentalment Barcelona, amb disponibilitat de mobilitat arreu de Catalunya

Salari:
Condicions econòmiques, a comentar a l’entrevista

Més informació:
Les persones candidates interessades podran fer arribar el seu CV amb fotografia recent a seleccio@calidoscoop.coop fins el proper 10 de setembre de 2019.