Taulell

Tècnic/a de producció (Àrea d’Empreses i Organitzacions)

Fa més de 35 anys que vam començar el projecte d’Arç Cooperativa. Som una corredoria d’assegurances especialitzada en el sector de l’Economia Social i Solidària, el món associatiu i les energies renovables. Formem part del grup cooperatiu ECOS i de CAES (Cooperació per l’assegurança ètica i solidària). Som la primera corredoria d’assegurances europea certificada amb el segell Ethsi, que acredita unes pòlisses gestionades amb criteris ètics. Som membres de la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC).

Busquem una persona amb un perfil tècnic amb funcions de servei i assessorament als comercials per a la cotització i presentació de projectes d’assegurances a empreses i organitzacions. Control de qualitat de les pòlisses emeses i atenció al client.

Funcions

 • Recepció i avaluació de les sol·licituds d’assegurances enviades per el/s comercial/s.
 • Entrada de l’oportunitat i/o modificació d’aquesta en el CRM.
 • Identificació i avaluació del risc.
 • Sol·licitud i recopilació d’informació complementària en cas de ser necessari.
 • Cotització del risc en vàries companyies asseguradores.
 • Selecció de la proposta que més s’adequa a la necessitat del client i preparació de projecte.
 • Sol·licitud de contractació de l’assegurança.
 • Control de la recepció de la documentació i revisió de la pòlissa.
 • Suport a la resta de l’àrea d’empreses i organitzacions.
 • Atenció telefònica.

Formació

 • Formació Cicle Formatiu.
 • Formació complementària relacionada amb el sector assegurador.
 • Es valoraran perfils amb altres formacions però amb experiència en el sector assegurador.

Idiomes

 • Imprescindible català amb domini oral i escrit.

Experiència

 • Mínima de dos anys en gestió d’assegurances dels següents rams tècnics: Responsabilitat civil, pimes, comerços i accidents

Requisits

 • Coneixements d’informàtica a nivell d’usuari/a avançat/da: Office, navegadors d’Internet i Outlook.
 • CRM/VISUAL SEG i/o programes de gestió d’assegurances.

Competències

 • Compromís: Expressar llaços afectius amb l’Organització. Manifestar orgull de pertinença. Preocupar-se per transmetre una imatge positiva de la seva Organització (al mercat, clients, etc.). Promoure la filosofia i valors de la seva Organització.
 • Tolerància pressió: Capacitat de control de les emocions evitant reaccions negatives davant condicions de treball d’urgència i/o gestió volums feina.
 • Iniciativa: Involucrar-se activament a les tasques que realitza. Reaccionar davant oportunitats o problemes presents. Predisposició a participar i aportar idees. No traspassar el problema, assumir-lo i solucionar-lo.
 • Flexibilitat i gestió del canvi: Flexibilitat i gestió del canvi adaptant-se i desenvolupant amb eficiència davant diferents situacions i/o persones. Entendre i valorar punts de vista diferents. Canviar o acceptar els canvis de l’Organització o de les responsabilitats del lloc de treball.
 • Cooperació: Compartir informació amb els membres de l’equip proactivament. Bona actitud davant dels conflictes que es puguin produir. Fomentar la participació i aportació d’idees
 • Planificació i organització: Mantenir l’ordre físic de la documentació del seu entorn de treball per ser més operatiu, seguint una sistemàtica de treball. Treballar amb els recursos que té a disposició de manera eficaç. Prioritzar de forma adequada les diferents tasques a realitzar en funció de la seva importància i urgència. Portar un seguiment del grau d’acompliment de la programació de les seves activitats.
 • Orientació client: Detectar les expectatives del client, identificant qualsevol problema i proporcionar les solucions més idònies. Servir al client de forma cordial i empàtica.
 • Comunicació: Expressar-se de manera estructurada i clara adaptant el llenguatge al nivell dels interlocutors. Domini oral, escrit i audiovisual.

Procés de selecció

 • Pots descarregar-te aquesta oferta de feina en PDF en el següent enllaç.
 • Si estàs interessat a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del següent formulari.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Arç

Data publicació:
11/10/2019

Data finalització de la oferta:
01/11/2019

Durada i tipus de contracte:
Incorporació Immediata.Jornada completa de 36 hores setmanals.
 Dll. a Dj.: de 9 h a 14 h i de 15 h a 17,30 h. Dv.: de 9 h a 15 h
. Possibilitat d’incorporar-se com a sòcia de la cooperativa.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
Segons conveni

Més informació:
Si estàs interessat a treballar amb nosaltres, envia’ns el teu CV i explica’ns perquè creus que ets la persona indicada abans de l’1 de novembre a través del formulari (link a la descripció de la feina).