Taulell

Tècnic/a de suport a projectes i administració

Ets una persona que t’agrada gestionar projectes d’economia social i solidària? Vols contribuir en el desenvolupament i l’administració d’un projecte cooperatiu? Aquesta oferta és per tu!

Calidoscoop és referent en la prestació de serveis per a la dinamització, promoció i creació d’economia social i cooperativisme. Esdevenim l’eina a l’abast dels agents que actuen com a motors de desenvolupament econòmic i social en el territori, per canalitzar el seu potencial.
Calidoscoop promou un desenvolupament local basat en l’economia social i solidària (ESS) que contribueixi a activar el teixit socioeconòmic, vertebrar l’activitat econòmica amb valors de retorn a l’entorn social i ambiental, i a l’apoderament i a la co-construcció per desenvolupar polítiques locals.

Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball

Donar suport en l’execució, seguiment i justificació de projectes en el marc de l’economia social, l’emprenedoria i el cooperativisme en el territori. Així mateix dur la gestió administrativa de la cooperativa en coordinació amb la responsable econòmica
de l’empresa i amb la gestoria.

Funcions
 Suport tècnic en l’execució de projectes (preparació de documentació, activitats, seguiment i coordinació amb els agents implicats, buidatge i anàlisi de resultats, seguiment de plans de treball, elaboració d’informes, etc.).
 Suport administratiu en l’execució de projectes (seguiment del cicle de projectes – identificació, preparació i presentació de documentació, gestió de les accions vinculades, avaluació i justificació tècnica i econòmica-, coordinació amb els agents implicats, etc.).
 Gestió administrativa de l’empresa: facturació, gestió de cobraments i pagaments, coordinació amb la gestoria.

 Desenvolupament de tasques organitzatives i logístiques de l’entitat (arxiu, documentació, programari, local, agenda, etc.).
 Gestió de la comunicació i canals de la cooperativa (xarxes socials, actualitzacions del web, etc.).
 Coordinació amb la resta de l’equip de Calidoscoop.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Calidoscoop

Data publicació:
17/06/2020

Data finalització de la oferta:
28/06/2020

Durada i tipus de contracte:
Jornada de 20 a 30 hores, a comentar a l’entrevista, amb horari flexible de dilluns a divendres (amb possibilitat d’ampliació a jornada completa 37,5h en el c/t). Contracte laboral per obra i servei d’1 any, renovable. Amb voluntat de permanència i d’incorporar-se com a sòcia. Incorporació prevista 6/07/2020.

Ubicació:
Barcelona, amb disponibilitat de mobilitat arreu de Catalunya.

Salari:
Condicions econòmiques, a comentar a l’entrevista.

Més informació:
Les persones interessades poden fer arribar el seu CV i una carta motivant la seva candidatura a seleccio@calidoscoop.coop fins el 28 de juny de 2020.