Taulell

Irídia busca tècnica del SAIDAVI

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans som una entitat que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans i, en concret, per la defensa dels drets civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa davant situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques. Tot això es duu a terme a través d’una estructura estable, sostenible i independent.

El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) és el projecte principal de l’entitat, a través d’aquest s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal català. Treballem en l’àmbit de  les vulneracions de drets en context de protesta, espai públic, presons i CIEs.

Busquem a una persona per gestionar el cicle dels projectes del SAIDAVI (subvencions públiques i privades), així com executar algunes de les activitats que aquests preveuen: primera atenció (telefònica o via correu electrònic) amb víctimes de vulneracions de drets humans, derivació a altres organitzacions o serveis o entrada en el circuit del SAIDAVI, gestió de la base de dades d’usuàries i control de tot el cicle, coordinació de l’Informe anual de vulneracions, així com les tasques pròpies del funcionament del SAIDAVI (assistència a les reunions de coordinació, coordinació de les formacions internes, coordinació amb l’equip del SAIDAVI, etc.).

Tasques a realitzar

  • Gestió tècnica de la formulació, seguiment i de la justificació de les subvencions del SAIDAVI (requereix coneixement en drets humans i especialment en qüestions relacionades amb tortura i tractes inhumans o degradants)
  • Gestió del telèfon d’atenció i del correu electrònic: primeres derivacions i concertació de les primeres visites amb les psicòlogues i advocades.
  • Gestió de la base de dades durant tot el cicle al SAIDAVI: registre i seguiment de les dades d’usuàries, extracció de dades per als informes interns, per a incidència i per a l’Informe anual
  • Coordinació de l’informe anual del SAIDAVI
  • Coordinació de les formacions internes de l’equip del SAIDAVI
  • Gestió administrativa del SAIDAVI: convocatòria de reunions d’equip, redacció d’actes, etc.
  • Coordinació amb la resta de membres del SAIDAVI

Requisits imprescindibles

• Títol universitari de llicenciatura o grau. Es valoraran especialment les llicenciatures o graus en Ciències Polítiques, Sociologia, Dret o Criminologia.
• Plena autonomia en la formulació, seguiment i justificació de subvencions públiques i privades (experiència acreditable de mínim 3 anys).
• Experiència o formació en gestió de bases de dades.
• Formació en drets humans en el sistema penal (especial èmfasi en tortura, tractes inhumans i/o degradants i violència institucional en el marc del sistema penal) o experiència acreditada en aquest camp.
• Habilitats socials i comunicatives.
• Capacitat de treball en equip i experiència acreditada en aquest sentit.
• Domini alt del paquet d’ofimàtica (Microsoft i programari lliure i programes de gestió de dades)
• Imprescindible nivell alt de català i castellà, i nivell mig de francès parlat

Es valorarà positivament

• Experiència en primera atenció a víctimes.
• Formació o experiència en perspectiva psicosocial.
• Experiència associativa i/o en moviments socials.
• Perspectiva feminista.
• Coneixement en protecció de dades sensibles
• Nivell alt d’anglès parlat i escrit i/o nivell alt de francès parlat.

Per presentar-s’hi
Persones interessades enviar el CV i una carta de motivació en un correu d’assumpte “Tècnica SAIDAVI” a l’adreça electrònica info@iridia.cat. Data límit 3 de desembre de 2020 a les 10 hores. Aquelles candidatures que no acompanyin carta de motivació seran directament desestimades.

Més informació 

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Irídia

Data publicació:
01/12/2020

Data finalització de la oferta:
03/12/2020

Durada i tipus de contracte:
2 mesos 40h setmanals

Ubicació:
C/ Riera d’Escuder 38, 08028 Barcelona

Salari:
1.800 €/mes bruts (pagues prorratejades)

Més informació: