Taulell

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya busca un/a tècnic/a de projectes i incidència política

La Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (FCHC) es constitueix el 1983 i és l’entitat que, d’acord amb allò que preveu la Llei de Cooperatives, representa, defensa i promou els interessos de les cooperatives d’habitatges de Catalunya, seguint els principis reconeguts per l’Aliança Cooperativa Internacional. Entre d’altres, té la funció de representació pública davant l’administració, la promoció del moviment cooperatiu, l’orientació i formació, la  realització de serveis d’assessorament i assistència tècnica i jurídica, així com la realització d’estudis i publicacions.

El cooperativisme d’habitatge està experimentant importants canvis els darrers anys, han aparegut nous formats i desperta un creixent interès per part d’administracions públiques i ciutadania. D’altra banda, s’està configurant com un sector estratègic en el creixement del cooperativisme i l’economia social i solidària. És per això, que la federació també està impulsant una renovació de la seva activitat amb l’objectiu de prioritzar la lluita pel dret a un habitatge digne i accessible per a tothom i garantir la seva funció com a bé d’ús.

És en aquest context que la federació cerca un tècnic/a per donar un suport integral a la seva activitat i especialment per desenvolupar el seu pla de treball, amb les següents funcions:

● Suport als òrgans socials de la federació (consell rector i assemblea)
● Representació i interlocució en nom de la Federació i tasques d’incidència política i impúls
de polítiques públiques.
● Gestió de projectes transversals i organització d’activitats de la federació.
● Suport a la secció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i desenvolupament del seu pla de
treball específic.
● Orientació i assessorament a cooperatives, grups, ciutadania i administracions públiques.
● Tasques de comunicació i difusió.

Envieu CV a info@fedcoophabitcat.org i ompliu aquest formulari fins el 15 de desembre.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Federació de Cooperatives d'Habitatges de Catalunya

Data publicació:
03/12/2020

Data finalització de la oferta:
15/12/2020

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 20h setmanals durant 12 mesos, amb possibilitat de continuïtat.

Ubicació:
Lloc de treball a la seu de la FCHC (C. Premià, 15), amb possibilitat parcial de teletreball.

Salari:
Retribució bruta anual de 13.500€ (corresponent a 27.000€ per 40h).

Més informació:
Incorporació prevista durant el mes de gener de 2021.