Taulell

Labcoop busca responsable de coordinació tècnica i comercial

Labcoop vol incorporar una persona per ocupar el càrrec de coordinació tècnica i comercial.

Tasques

Coordinació general de projectes:

 • Acollida inicial de projectes/entitats que requereixin acompanyament
 • Elaboració de projectes: licitacions, demandes d’encàrrec i subvencions
 • Cura del circuit intern de postulació de sòcies i desenvolupament de projectes
 • Seguiment del quadre de comandament de projectes
 • Coordinació amb el responsable de gestió econòmico-financera per al seguiment de pressupost i tresoreria.

Coordinació comercial:

 • Desenvolupament del pla comercial, per a les diferents línies d’activitat,
 • Identificació de clientela potencial (visites i seguiment)
 • Identificació de potencials aliances amb altres entitats
 • Coordinació amb la responsable de comunicació per al desplegament d’acció comunicativa-comercial
 • Actualització i manteniment BDD contactes: prescriptores, clients, persones i entitats d’interès

Participació i preparació d’espais de governança de LabCoop: espai de coordinació tècnica setmanal; grups o comissions de treball (quan calgui), Consell Rector (bimestral), Jornada de reflexió (2 anuals), Assemblea (2 anuals).

Participació directa en el desenvolupament i/o coordinació de projectes (fins a un 50% de jornada), en funció de les experteses temàtiques de la persona seleccionada.

Aptituds i actituds requerides

 • Escolta activa, assertivitat i empatia
 • Treball en equip i atenció als conflictes
 • Iniciativa, autonomia i proactivitat
 • Flexibilitat i adaptació al canvi
 • Compromís
 • Lideratge col·lectiu

Habilitats i competències 

Requerides:

 • Domini d’eines ofimàtiques bàsiques (documents de text i fulls de càlcul)
 • Domini de català i castellà (oral i escrit)
 • Perseverança i responsabilitat
 • Habilitats i competències comercials
 • Habilitat de relació interinstitucionals
 • Visió estratègica en l’àmbit de l’ESS

Es valorarà:

 • Domini d’altres llengües

Estudis

Requerits: Llicenciatura, Grau o Diplomatura vinculada a les Ciències Socials.

Es valorarà: màster, postgrau o estudis en economia social i solidària.

Experiència

Mínima:

 • Experiència en emprenedoria.
 • Experiència en gestió o coordinació de projectes.
 • Experiència en treball per/amb l’administració pública.
 • Experiència en presentació de licitacions i/o subvencions públiques.

Es valorarà:

 • Experiència a empreses de l’àmbit de l’economia social i solidària, món cooperatiu o del tercer sector en general.
 • Experiència en gestió o coordinació de projectes multiactors.

Horari a pactar, principalment en format presencial

Procés de selecció

Presentació de candidatures via correu a info@labcoop.coop , adjuntant carta de motivació i cv (extensió màxima 3 pàg.), indicant en l’assumpte: Oferta Coordinació tècnica i comercial.

 • recepció de candidatures: fins el 16/4/2021
 • entrevistes: 21 i 22/4/2021 (primera ronda) i 28/4 (segona ronda, si s’escau)
 • comunicació de selecció: 30/4/2021
 • inici de contracte: 3/5/2021

Requereix disponibilitat immediata.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Labcoop

Data publicació:
06/04/2021

Data finalització de la oferta:
16/04/2021

Durada i tipus de contracte:
Obra i servei De 3/5/2021 a 31/12/2022 30h/setmanals, amb possibilitat d’ampliació a 37,5h segons necessitats d’activitat

Ubicació:
Carrer Casp, 43, baixos

Salari:
16,800 € (Salari brut anual per jornada de 30h, 12 pagues) Millora salarial a partir del segon any.

Més informació:
Contacteu amb info@labcoop.coop