Taulell

L’Ortigacoop sccl busca persona administrativa

La cooperativa Ortigacoop, emmarcada en educació, formació i assessorament en agricultura ecològica, busca una persona per a tasques d’administració en una jornada de 12h setmanals.

Perfil
• experiència comptable, administrativa i de gestió de cooperatives
• coneixement del món cooperatiu i agroecològic
• habilitats per treballar en equip
• capacitat de lideratge i de treball autònom

Tasques de gestió i administració

COMPTABLE I FISCAL
• Realització, control i registre de factures emeses i rebudes: excel específic.
• MIillorar excel específic i convertir-lo en un excel de comptabilitat analítica.
• Valorar la possibilitat d’incorporar programa comptable, l’adaptació de les sòcies al nou programa i coordinar el traspàs.
• Remetre informació a la gestoria per a l’elaboració d’impostos i el seu control de forma trimestral.
• Seguiment dels moviments bancaris (i venciments).
• Previsió i control de Tresoreria.
• Gestió de tasques de pagament; control ingressos i pagaments.
• Seguiment dels projectes en marxa: seguiment i control trimestral de la despesa realitzada per projecte. Comptabilitat analítica.
• Realització de pressupostos i justificació econòmica de subvencions.

LABORAL

• Altes / baixes de personal, permissos i excedències, contractes i dades de les treballadores.
• Actualització de nòmines.
• Servei de formacions prevenció de la salut, actualitzacions, seguiment d’assegurances.
• Creació de protocol de prevenció de riscos i seguiment.

GESTIÓ I SECRETARIAT

• Realització de tràmits administratius (Certificats digitals, cites amb hisenda, cites amb seguretat social…).
• Coordinació amb la gestoria externa.
• Assistència a assemblees mensuals de la cooperativa i altres reunions necessàries amb la resta de sòcies.
• Registre i control d’actes.
• Seguiment i control dels Reglaments de Règim Intern i els protocols de funcionament i d’economia.
• Justificació de subvencions i recerca finançament.
• Crear protocol de gestió del compliment de la llei de protecció de dades.

E-mail de contacte: aitana@lortiga.cat
Persona de contacte: Aitana Martín-Aragón

 

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
L'ORTIGA

Data publicació:
23/02/2021

Data finalització de la oferta:
20/03/2021

Durada i tipus de contracte:
12 hores setmanals. Possibilitat de contracte o facturació com persona autònoma en cas de tenir més activitats. 1 any de prova.

Ubicació:
Treball a oficina o teletreball i reunions puntuals presencials

Salari:
Brut=497,27€/mes Brut anual= 5.967,27€/any

Més informació:
Flexibilitat horària i capacitat de desplaçament Treball a oficina o teletreball i reunions puntuals presencials (mínim 3 a l'any). Incorporació: Immediata