Taulell

Sostre Cívic busca persona tècnica d’estudis d’edificació.

La Constructiva, construcció cooperativa SCCL és una cooperativa de serveis orientada a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i promoguda per Sostre Cívic. La Constructiva cerca una persona per a les funcions d’oficina tècnica en l’àmbit de la construcció dels projectes d’habitatge cooperatiu.

El perfil es correspon a una persona amb experiència en oficina tècnica i en estudi d’ofertes:
● Oficina tècnica de constructora d’edificació, amb experiència en l’anàlisi de projectes, planificar, optimitzar, estudiar variants i desenvolupar-les, en col·laboració amb la direcció tècnica i d’estudis (memòries tècniques, processos constructius, plans d’obra, millores, viabilitat, qualitat, seguretat, medi ambient, etc.)
● Tècnic d’estudi d’ofertes, amb experiència en l’anàlisi de projectes i preparació d’ofertes (costos de materials, subcontractes, lloguers, industrials, etc.), en suport a la direcció tècnica i d’ofertes, col·laborarà en la preparació complerta de propostes tècniques per a licitacions d’obres d’edificació, rehabilitació i manteniments d’edificis (incloent-hi totes les tasques associades, com visites a obra, valoració econòmica).
● Es valorarà també coneixements i experiència en seguiments d’obres, control de costos i planificacions. Ajudant en la gestió i control d’obres d’edificació, contractació, costos, confecció pressupostos, licitacions, planificació, plànols As Built, qualitat, seguretat i salut, projectes de legalització, etc…

Requisits:
● Formació vinculada a les funcions descrites (Arquitecte Tècnic, Enginyer d’Edificació o Enginyer Tècnic branca construcció civil)
● Coneixement d’ofimàtica i programes específics (Autocad, TCQ, Presto, Excel, MS Project, Google Drive)
● Experiència mínim demostrable de 5 anys en el sector de la construcció
● Experiència mínima demostrable de 3 anys en funcions similars a les sol·licitades (oficina tècnica i oficina d’estudis)
● Coneixement i/o vincle amb l’economia social i solidària.
● Bon nivell de redacció en català.
● Persona organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i motivada pel projecte i per l’habitatge cooperatiu.
● Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa.

Es valorarà:
● Experiència i formació en Qualitat, Prevenció de Riscos, Residus, Ecologia, Construcció sostenible, Bio construcció.
● Participació associativa i en moviments socials.
● Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.

Enviar currículum a info@laconstructiva.coop fins el dia 20 de febrer i omplir aquest formulari.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Sostre Cívic

Data publicació:
11/02/2021

Data finalització de la oferta:
20/02/2021

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 40h setmanals durant 6 mesos, renovables i ampliables. Amb voluntat de permanència

Ubicació:
principalment a la seu de La Constructiva, a Barcelona, tot i que puntualment també arreu de Catalunya (a les obres en promoció).

Salari:
Remuneració a convenir i segons escala salarial de La Constructiva.

Més informació:
Incorporació prevista a 1 de març de 2021. Treball en empresa amb sensibilitat social i alineada amb l’economia social, amb respecte per a les persones i el grup