25/05

Protocol per la prevenció, la detecció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe i lgtbi-fòbic del Grup ECOS i de les seves sòcies (1)

Protocol per la prevenció, la detecció i l’abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe i lgtbi-fòbic del Grup ECOS i de les seves sòcies (1)