Transparència

Informació pública de la cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre ECOS, SCCL per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014) amb l’objectiu de d’establir els deures i les obligacions d’ECOS, SCCL per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bon govern i per aconseguir un govern obert.

Per aquest motiu, des d’ECOS, SCCL volem garantir que la informació es difongui d’una manera constant i actualitzada, organitzar la informació pública garantint un accés fàcil i comprensible. A més, busquem facilitar una consulta àgil i ràpida, per temes, perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar, facilitar la consulta de la informació i respectar el principi de publicitat universal (accessible a tothom).

 • ORIGEN I HISTÒRIA

  El Grup Ecos es constitueix el setembre de 2011 després d’un procés de dos anys de trobada i reflexió entre un conjunt de cooperatives i entitats que compartien dinàmiques d’intercooperació en el marc de la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Immerses en un moment crític per a moltes cooperatives i iniciatives d’economia solidària, un grup de 6 cooperatives van decidir reforçar-se mútuament, compartir recursos, i enfortir l’economia social i solidària (alhora que la visibilitat del seu compromís amb aquesta), sota un paraigua compartit: una cooperativa de segon grau.

  Per arribar a aquesta decisió van generar una dinàmica mensual de treball, liderada per algunes de les cooperatives més antigues del grup (Arç Serveis Integrals d’Assegurances, l’Apòstrof i Missatgers Trèvol) i acompanyades per altres cooperatives de petita grandària i menys trajectòria, però igual compromís amb l’economia solidària (Barnaciber, Ex-Libris i Etcèteres). Durant el procés de reflexió, aquestes i altres cooperatives (que finalment van decidir declinar la seva participació al grup) van abordar, entre altres temes, els seus estats econòmics i financers, els seus objectius particulars a curt i mitjà termini, els seus imaginaris sobre un projecte compartit, informació d’altres exemples de grups cooperatius que coneixien (inclosos exemples de grups fallits), etc., per tal de consensuar comuns denominadors per a totes elles.
  Aprofitant l’existència d’una cooperativa de segon nivell creada en anys anteriors per l’Apòstrof, Ex-Libris i El Tinter, amb el nom d’Ecos, es revisaren les finalitats d’aquest, es renovaren els estatuts i s’integraren la resta de cooperatives que donarien lloc a la nova cooperativa que passaria a anomenar-se Grup Ecos, malgrat que jurídicament seguiria sent una cooperativa de segon grau.”

   

 • CÀRRECS

  Càrrecs inicials 2011 

  Presidència                             Etcèteres                 Guillermo Rojo Domering
  Secretaria                                Apòstrof                  Jordi García Jané
  Vocal                                        Ex-libris                  Ferran Amelibia Carreño
  Intervenció de comptes       Barnaciber              Isidro Avila Jiménez

  Canvi 2018  

  Presidència                              Quèviure                                                  Diana Amigó Pelfort
  Secretaria                                 Crític                                                         Joan Vila Triadú
  Vocal                                         Sostre Cívic                                              David Gàrdia Mascó
  Vocal                                         iACTA Sociojurídica                              Núria Monfort Soria
  Vocal                                         Jamgo                                                       Martha Gómez Córcoles
  Intervenció de comptes        Opcions de Consum Responsable       Ruben Suriñach

  Canvi 2020

  Presidència                                   Quèviure                                                      Diana Amigó Pelfort
  Secretaria                                      Crític                                                             Joan Vila Triadú
  Vocal                                              Sostre Cívic                                                  Eulàlia Tubau Mallol
  Vocal                                              iACTA Sociojurídica                                   Laura Cruz Ballús
  Intervenció de comptes             Opcions de Consum Responsable           Jordi Rojas Rodriguez

  Canvi 2022

  Presidència                                iACTA Sociojurídica                                     Maria Sangüesa Viudes
  Secretaria                                   ilabso                                                              Joan Manel Sánchez Griñó
  Vocal                                           Calidoscoop                                                   Dani Arricivita Carballeda
  Vocal                                           Coopdemà                                                      Iñigo Robredo Corta
  Vocal                                           Sostre Cívic                                                    Eulàlia Tubau Mallol
  Intervenció de comptes          Opcions de Consum Responsable             Jordi Rojas Rodriguez

 • DADES

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  INGRESSOS 292.362,11 € 301.341,30 € 345.652,34 € 319.451,19 € 380.699,84 €
  Subvencions(totals) 61.215,23 € 42.791,51 € 50.961,41 € 39.179,34 € 126.791,68 €
  Subvencions Ajuntament de Barcelona 10.578,63 € 3.485,00 € 33.320,05 € 7.530,95 € 5.000,00 €

   

  Formem el Grup

  • A maig de 2021:
   • 3.127 persones
   • 118 entitats
   • 150 persones i sòcies treballadores
  • A maig de 2022:
   • 4.547 persones
   • 123 entitats
   • 173 persones i sòcies treballadores

ECOS FORMA PART DE:

 

FEM BALANÇ SOCIAL


Com a sòcies de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya, el Grup ECOS també fem el Balanç Social. És un exercici de transparència que fem des de l’any 2011. El Balanç Social és, d’una banda, una eina per obtenir una base estadística anual de dades sobre l’Economia Social i Solidària (ESS). D’altra banda, aquesta eina dóna reconeixement i accés al Mercat Social.

Fer el Balanç Social de la XES és un requisit per a formar part del Grup ECOS. Això ens ha permès, per exemple, que des de l’exercici 2017 el Grup ECOS publiquem un informe recull del Balanç Social agregat. Ajuntem totes les dades dels Balanços Socials de les cooperatives sòcies i en donem una visió global, de conjunt. Això ens permet ser més transparents com a Grup, donar-nos cohesió i veure els nostres punts forts i febles de cara a la millora permanent