Grup ECOS

ECOS som un grup cooperatiu format per empreses que volem ser una alternativa al model socioeconòmic actual, basada en els valors de l’economia social i solidària. La nostra missió és fer créixer el mercat social, apropant-hi més organitzacions, sectors econòmics, administracions públiques i persones, a partir de l’actuació de les organitzacions sòcies del grup, de la intercooperació entre elles i de les relacions que es fomentin amb altres agents.

grupecos-qui-som-image

grupecos-qui-som-image-2
grupecos-qui-som-image-3

Els objectius generals d’ECOS són: enfortir i desenvolupar les cooperatives sòcies del grup, contribuint al benestar de les persones que les integren i del seu entorn; impulsar la intercooperació entre les sòcies del grup i amb altres agents  i participar de l’articulació sectorial i territorial de l’economia social i solidària, enfortint-ne les xarxes i entitats de segon grau

Per aconseguir aquests objectius creem sistemes de suport mutu i inversió col·lectiva, fem oferta conjunta de productes i serveis amb responsabilitat social i ambiental i compartim projectes i aprenentatges. Aquests objectius generals es plasmen en un seguit d’actuacions, que són recollits en els plans de gestió del grup i els plans de treball que executen cooperatives, persones o grups i que es coordinen des del comitè de coordinació, la Comissió Permanent i l’Assemblea General d’organitzacions sòcies.

ECOS es constitueix l’any 2011 i s’instal·la als locals del carrer Casp 43 i al carrer Bailèn 5, de Barcelona, l’any 2013. Actualment el nostre local compartit és a Casp, 43. Ara som 17 les organitzacions sòcies, les quals donen feina estable a un centenar de persones i agrupen gairebé 3.000 persones sòcies de consum. El grup segueix obert a noves incorporacions.

Tant ECOS com totes les cooperatives que formem part del grup som sòcies de Coop 57. A més, fem el Balanç Social de la Xarxa d’Economia Solidària,  eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Ens relacionem entre nosaltres des dels valors de la confiança, la transparència, la democràcia, la igualtat, l’autoorganització i la solidaritat. Posem a les persones en el centre de la nostra acció i contribuïm a la transformació social.