INCENTIVAR LA INTERCOOPERACIÓ

ECOS ha nascut per potenciar la cooperació entre les cooperatives del grup, és a dir, allò que coneixem com a intercooperació.
Aquesta intercooperació pot adoptar moltes formes diferents, però una de les més importants és impulsar nous projectes d’economia social i solidària. Alguns consisteixen a fer noves activitats dintre les cooperatives ja existents, d’altres a crear-ne de noves. Repassem tot seguit les iniciatives més importants:

BLOC D’EMPRENEDORIA CRÍTICA

Bloc dedicat a l’emprenedoria col·lectiva publicat per Crític amb testimonis de persones emprenedores i de cooperativistes del LabCoop, expertes en fer acompanyament.

El Bloc d’Emprenedoria Crítica és un projecte ideat al Grup Ecos i fet en col·laboració entre Lacoop i Crític.

BLOC SOSTRE CRÍTIC

El Bloc Sostre Crític ofereix articles sobre habitatge cooperatiu per a la transformació social. És un projecte ideat al Grup Ecos i fet en col·laboració entre Sostre Cívic i Crític.

CASES AMB ENERGIA

Exposició per entendre què és l’eficiència energètica d’un habitatge i com podem contribuir a millorar-la a partir de la informació que ens proporciona el certificat energètic.

Cases amb Energia és un projecte ideat i bressolat al Grup Ecos entre Celobert, l’Apòstrof i Nusos.

INTERIM EXECUTIVE EN ESS

Interim executive en l’ESS és una proposta impulsada per Calidoscoop, que s’ha prototipat amb tres de les sòcies del grup: Ilabso, Opcions i L’Apòstrof. Gràcies al finançament públic obtingut a través del programa Impulsem el que fas, Calidoscoop ha pogut testar una nova metodologia d’acompanyament empresarial que té per objectiu contribuir a enfortir les iniciatives de l’economia social i solidària.

LABCOOP

Cooperativa de segon grau i sense ànim de lucre dedicada a impulsar i acompanyar projectes d’emprenedoria social cooperativa que tenen l’objectiu de resoldre necessitats de treball, consum, finançament, habitatge, etc., i que es gestionen de manera col·lectiva i democràtica

Labcoop és un projecte ideat i bressolat pel Grup Ecos així com Calidoscoop, Etcèteres, l’Apòstrof i Hobest.

OPCIONS DE CONSUM RESPONSABLE

Cooperativa mixta de consum i serveis dedicada a desenvolupar el mercat social i contribuir a articular l'economia social i solidària. Està formada per més de 7.000 persones sòcies de consum i mitjançant acords d'intercooperació facilita l'accés al consum responsable a més de 150.000 persones.

La marca d’aquesta cooperativa és MésOpcions, un projecte bressolat al Grup Ecos entre Arç, Celobert, Nusos, Fem Escala i Queviure, entre d’altres.

PERVIURE

Iniciativa per acompanyar, tant tècnicament com humanament, processos d’habitatge col·lectiu. També col·labora amb entitats i governs locals per tal d’impulsar l’habitatge col·lectiu.

Perviure és un projecte ideat i bressolat per Celobert, , Fil a l’agulla.

UN LLOC PER VIURE

En el marc de la celebració dels 10 anys de Celobert, aquesta cooperativa sòcia del grup Ecos i Perviure han impulsat i coordinat el projecte #UnLlocPerviure amb l’objectiu de facilitar la cerca i l’accés al sòl i edificis a projectes de cohabitatge i cooperatives en cessió d’ús. El projecte ha estat subvencionat per la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria per a Projectes Singulars de promoció de l’economia social i ha comptat amb el suport d’altres cooperatives del grup, com Jamgo i Coopdemà i també amb la intervenció de Fil a l’agulla.