Xarxa de pols cooperatius i d’economia social i solidària

La Xarxa de pols cooperatius i d’economia social i solidària és una xarxa impulsada per espais cooperatius de diversos territoris: Mala Peça, Cafè de Mar, La Teulada, Cal TipLa Bonne La Politja-Cal TemerariLa QperativaNúria Social, MTK Space i el Grup ECOS, i que està promoguda i finançada per la Generalitat de Catalunya – Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives.

Un «pol cooperatiu i d’ESS» és un grup d’entitats, majoritàriament cooperatives, que s’organitza en un territori al voltant d’un espai físic i desenvolupa dinàmiques d’intercooperació per a l’enfortiment de la seva viabilitat social i empresarial, així com per donar cabuda a nous projectes col·lectius. El pols esdevenen nuclis d’enfortiment i creixement de les entitats que s’hi agrupen, agents catalitzadors d’iniciatives econòmiques i espais d’atracció de noves iniciatives col·lectives.

La Xarxa té per objectius la coneixença mútua entre aquests espais i crear un marc compartit on es generin projectes comuns, dinàmiques, on es puguin mancomunar recursos i des d’on es puguin enfortir els espais que s’estan creant arreu del territori.

En el marc del projecte, s’estan realitzant trobades territorials entre els pols socis: