Política de privacitat

 

Política de privacitat

A ECOS SCCL ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, indiquem detalladament el tractament de les dades personals que realitzem, així com tota la informació relacionada.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

ECOS SCCL
F63866222
C/ Casp, 43 – 08010 – Barcelona
gestio@grupecos.coop

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ECOS SCCL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, ECOS SCCL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a gestio@grupecos.coop o C/ Casp 43. 08010 Barcelona.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 

1. Tractament de les dades dels contactes web  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ECOS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions comercials i/o newsletters. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions informatives i comercials, fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Google, amb la finalitat d’allotjament del electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i/o newsletter. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ECOS SCCL provenen de: El propi interessat.

 

2. Tractament de les dades del correu electrònic  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ECOS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, donar resposta a les seves sol·licituds d’informació i enviar-li comunicacions informatives i comercials. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Atendre la seva sol·licitud.
Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions informatives i comercials.
Consentiment de l’interessat: Contactar i enviar comunicacions comercials segons l’interès demostrat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Google, amb la finalitat d’allotjament del electrònic. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ECOS SCCL provenen de: El propi interessat.

 

3. Tractament de les dades devideovància

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ECOS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions fent servir sistemes de videovigilància. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran durant un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat, i/o Jutjats i Tribunals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Missió en interès públic: Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (art. RGPD. 6.1.e), tal com s’indica a la “Guia sobre l’ús de videocàmeres per a la seguretat i altres finalitats”, publicada per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Si escau, a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, així com a Jutjats i Tribunals, amb la finalitat d’aportar les imatges si s’ha comès un delicte (requisit legal).

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ECOS SCCL provenen de: El propi interessat.

 

4. Tractament de les dades d’alta clients – contractes – pressupostos  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ECOS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions informatives i comercials sobre els nostres serveis.  En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitatsdescrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Gestió administrativa, comptable i fiscal de clients.
Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).

Transferències de dades a terceros països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i còpies de seguretat. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i/o newsletter. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ECOS SCCL provenen de: El propi interessat.

 

5. Tractament de les dades de socis

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ECOS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions informatives i comercials sobre els nostres productes i serveis. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de socis.
Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions informatives i comercials fins i tot per via electrònica.
Consentiment de l’interessat: Per al tractament d’imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi l’entitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Administració Tributària amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
Tots els mitjans informatius que utilitza l’entitat per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i còpies de seguretat. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
Linkedin, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i/o newsletter. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy…

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ECOS SCCL provenen de: El propi interessat.

 

6. Tractament de les dades d’alumnes de formació  

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ECOS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessants amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels assistents a la formació, així com enviar comunicacions informatives i comercials sobre els nostres serveis, tractament d’imatges dels cursos de formació. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa d’alumnes de formacions organitzades per l’entitat.
Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions informatives i comercials fins i tot per via electrònica.
Consentiment de l’interessat: Captació de les imatges per a la publicació en els mitjans informatius que utilitzi l’empresa com web i/o xarxes socials.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).
Entitats financeres, amb la finalitat de girar els rebuts corresponents (requisit contractual).
Tots els mitjans informatius que utilitza l’entitat per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Facebook, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://es-es.facebook.com/privacy/.
Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i còpies de seguretat. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Instagram, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://instagram.com/about/legal/privacy.
Linkedin, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Mailchimp, amb la finalitat d’enviament de comunicacions comercials i/o newsletter. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.
Twitter, amb la finalitat de publicar imatges/vídeos. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional a: https://twitter.com/en/privacy.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ECOS SCCL provenen de: El propi interessat.

 

7. Tractament de les dades de candidats a un lloc de treball

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ECOS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible per a un lloc de treball determinat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Execució d’un contracte: Gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal, entrevistes i altres tràmits necessaris per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.

A quins destinataris es comunicaran sus dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Google, amb la finalitat d’allotjament del correu electrònic i còpies de seguretat. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ECOS SCCL provenen de: El propi interessat.

 

8. Tractament de les dades de suscriptors a la newsletter

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A ECOS SCCL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar l’enviament de la nostra newsletter i altres comunicacionspromocionals d’interès per als subscriptors a aquesta. En el cas que no faciliti les sevesdades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

Consentiment de l’interessat: realitzar l’enviament de la nostra newsletter i altrescomunicacions promocionals d’interès per als subscriptors a aquesta

A quins destinataris es comunicaran sus dades?

No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

Google, amb la finalitat de Hosting correu electrònic. La garantia per a aquestatransferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Potconsultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
Mailchimp, amb la finalitat d’Enviament de comunicacions comercials i/o newsletter. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a ECOS SCCL provenen de: El propi interessat.