Formació

Cada any les sòcies d’ECOS identifiquen de quines temàtiques els interessaria rebre formació i el Grup programa aquelles que tenen major consens entre totes. La formació de les sòcies i treballadores de les membres d’ECOS es cobreixen a partir del Fons d’Educació i Promoció Cooperativa del Grup. Fins ara ens hem format en matèries diverses com: comunicació creativa, masclismes i agressions, gestió de conflictes, el treball en equip i la gestió emocional, LOPD,entre altres.

A més a més, sovint a les sòcies del Grup s’incorporen noves persones treballadores i sòcies. És responsabilitat de les membres del Grup vetllar pel bon coneixement d’ECOS de les seves noves incorporacions. El Grup ofereix cada any com a mínim una formació per a noves persones treballadores i sòcies de les membres del Grup. Aquesta formació té una durada d’entre 3 i 4h i conté tant aspectes genèrics de l’ESS i del format cooperatiu com aspectes específics del Grup ECOS.