Pla de Formació Cooperatiu

La intercooperació és un dels eixos del grup Ecos. Intercooperar pot prendre moltes formes i també vol dir compartir recursos, generant intercanvis enriquidors i transformadors. Precisament aquest és un dels objectius del Pla de Formació Cooperatiu, que pretén atendre les necessitats estratègiques de les cooperatives sòcies.

El pla consta de tres blocs temàtics, cadascun d’ells amb una durada d’una o dues sessions, i està dinamitzat per una persona experta en la temàtica tractada.

  • Eines per a la millora i l’eficiència de la gestió empresarial, a càrrec de Jamgo.
   2 sessions de 3h cadascuna
  • Les cures a l’organització, a càrrec de Fil a l’agulla.
   2 sessions de 3h cadascuna
  • Un pla estratègic acotat a l’organització
   1 sessió de 4h

El Pla l’impulsa Nusos, una de les cooperatives del Grup que va proposar, de fet, estendre el seu pla de formació per compartir-lo amb la resta de cooperatives d’Ecos.

Abans de cada sessió, Nusos entrevista a totes les cooperatives del grup, per tal d’adaptar i personalitzar-ne el contingut. S’espera que aquestes sessions promoguin l’intercanvi de necessitats, la generació de sinergies per assumir nous reptes, i la construcció de noves relacions.