Primera trobada presencial de la Xarxa de pols cooperatius i d’economia social i solidària

Els nous reptes socials, ambientals, culturals i econòmics han donat lloc, a Catalunya, a la generació de diversos espais físics que acullen iniciatives de l’economia social i solidària. Ara, gràcies a la promoció i finançament de la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball (en el marc de la convocatòria de subvenció de la línia 2, Mesures de suport a projectes singulars per a la reactivació socioeconòmica COVID-19 per a empreses cooperatives), alguns d’aquests espais, concebuts com a pols cooperatius i d’ESS, s’han unit per crear la Xarxa de pols cooperatius i d’economia social i solidària, una xarxa iniciada per set espais: BiciHub (Barcelona) Cal Tip (Barcelona), La Bonne (Barcelona), La Nau Cooperativa (Sabadell), La Politja- Cal Temerari (Sant Cugat del Vallès), La Qperativa (Ripoll), Núria Social (Olot) i el Grup ECOS (Barcelona) i té per objectius la coneixença mútua entre aquests espais i crear un marc compartit on es generin projectes comuns, dinàmiques, on es puguin mancomunar recursos i des d’on es puguin enfortir els espais que s’estan creant arreu del territori.

Entenem per «pol cooperatiu i d’ESS» un grup d’entitats, majoritàriament cooperatives, que s’organitza en un territori al voltant d’un espai físic i desenvolupa dinàmiques d’intercooperació per a l’enfortiment de la seva viabilitat social i empresarial, així com per donar cabuda a nous projectes col·lectius. El pols esdevenen nuclis d’enfortiment i creixement de les entitats que s’hi agrupen, agents catalitzadors d’iniciatives econòmiques i espais d’atracció de noves iniciatives col·lectives. En aquest sentit, la Xarxa vol identificar necessitats i oportunitats compartides, per poder donar una resposta conjunta a aquestes i generar noves sinergies.

En el marc d’aquesta iniciativa, el 9 de desembre va tenir lloc la primera trobada física entre les vuit membres de la xarxa, les quals ja s’havien anat reunint de forma virtual des d’abans de l’estiu. La trobada va consistir en una visita a l’espai de La Qperativa i a l’espai Núria Social, on van assisir representats de cada pol cooperatiu i d’ESS. Durant les pròximes trobades, s’anirà treballant en les accions previstes pel 2022, algunes de les quals són:

• L’elaboració d’una autodiagnosi de necessitats i oportunitats.
• La identificació d’accions i/o serveis a oferir conjuntament.
• L’elaboració conjunta d’una eina que orienti la nostra gestió a garantir-ne la viabilitat econòmica, generar dinàmiques d’intercooperació dins i fora dels espais, introduir eines tecnològiques que millorin l’eficiència dels nostres espais i en potenciïn la sobirania, que aprofitin les eines d’intel·ligència empresarial, que ajudin a calcular la petjada ecològica, etc.
• La cerca d’acords de col·laboració afavoridors per a tota la xarxa, que permetin mancomunar recursos i reduir despeses.
• La recerca activa de pols cooperatius a Catalunya que es vulguin sumar a la xarxa.