Grup ECOS, un pol cooperatiu renovat

ECOS som un grup de cooperatives i entitats de l’economia solidària que treballem en sectors d’activitat diversos. Actualment som 189 sòcies treballadores, treballadores i sòcies de treball, 67 sòcies col·laboradores, 183 sòcies de serveis i entitats vinculades i 4.307 sòcies consumidores i usuàries (dades de maig de 2023).

En l’actualitat, les cooperatives del grup ECOS  estan ubicades en sis locals. Cinc d’aquests corresponen a les seus socials de cinc cooperatives del grup: Coopdemà, Trèvol, Quèviure, iACTA, Diomcoop i Jamgo. A més, ECOS disposa d’un espai compartit (al carrer Casp, 43) de 900 m2 de superfície, que funciona com Pol Cooperatiu i d’ESS: una comunitat de treball de cooperatives i entitats diverses, algunes pertanyents al grup, d’altres entitats amigues; totes elles compromeses o referents de l’economia social i solidària.

L’espai de Casp ha estat un referent de l’economia social i solidària a la ciutat que l’ha ajudada a visibilitzar-se, ha estat obert a moltes cooperatives i projectes en diverses fases de creixement i consolidació, i ha contribuït a generar projectes d’intercooperació entre les entitats allotjades. Casp 43 ha propiciat la generació d’activitat econòmica i empresarial així com iniciatives socials i comunitàries que han enfortit lligams i han creat xarxes.

Tot i això, els darrers anys aquesta iniciativa s’ha trobat amb dificultats per donar resposta al context de creixement del sector i a l’interès d’incorporació per part de diferents entitats de l’economia social i solidària, degut a les limitacions serioses d’espai que tenim actualment i que ens impedeix poder desenvolupar tota la potencialitat de la nostra activitat.

Després de 12 anys d’existència, el grup ECOS es planteja un nou repte a assolir: ampliar l’espai compartit traslladant-se a un nou local que faciliti el creixement que estan experimentant les sòcies del grup, acollir noves iniciatives d’economia solidària, diversificar l’activitat econòmica i arrelar el grup territorialment i comunitària.

Així doncs, des de finals del 2021 estem cercant un espai que ens permeti desenvolupar tot el potencial del Pol Cooperatiu i d’ESS del grup ECOS: espais compartits de treball i activitat econòmica, allotjament d’entitats veïnals i de compromís social, formació i divulgació en economia social i solidària, comercialització de béns i serveis de consum conscient, promoció del consum i l’habitatge cooperatiu, activitat cultural, etc.

En línia amb el nostre objectiu, hem mapejat els Pols Cooperatius i d’ESS que ja existeixen a la ciutat. Podeu consultar-ne més informació en aquest enllaç. Així mateix, formem part de la Xarxa de Pols Cooeperatius i d’ESS i de la Red de Polos Cooperativos en l’àmbit estatal.

 

Logo Ajuntament Barcelona