Interim Executive en ESS, un projecte d’intercooperació entre quatre cooperatives sòcies d’Ecos

En més d’una ocasió ens hem fet ressò de projectes d’intercooperació que neixen en el si del Grup ECOS i generen un benefici col·lectiu. En aquest cas, es tracta de l’Interim executive en l’ESS, una proposta impulsada per Calidoscoop, que s’ha prototipat amb tres de les sòcies del grup: Ilabso, Opcions i L’Apòstrof.

Gràcies al finançament públic obtingut a través del programa Enfortim l’ESS (2019), Calidoscoop ha pogut testar una nova metodologia d’acompanyament empresarial que té per objectiu contribuir a enfortir les iniciatives de l’economia social i solidària.

La proposta parteix d’una necessitat detectada per Calidoscoop —que acompanya iniciatives de l’ESS en les fases de creació i consolidació i les ajuda a situar-se i a prendre decisions: quan aquests projectes han de tirar endavant una part més pràctica, no sempre els resulta fàcil incorporar la mirada comercial i empresarial, és a dir “baixar a nivell executiu tot allò que es treballa en l’acompanyament”.

Per això l’Interim Executive (executiu interí) persegueix la idea que les iniciatives d’ESS aprenguin o millorin determinades habilitats empresarials des de la pràctica compartida amb una professional experta que les acompanya en la seva execució.

Durant tot el 2020, han desenvolupat aquest programa pilot que desenvolupa una metodologia de servei/aprenentatge per permetre a les iniciatives d’ESS, sense gran esforç econòmic, disposar d’una persona professional durant un temps determinat, i de forma intensiva, perquè les orienti de forma executiva en la implementació d’un pla d’acció comercial.

Per posar a prova la validesa d’aquesta proposta, Calidoscoop ha comptat amb la participació de les tres sòcies d’ECOS, que han realitzat una primera fase d’autodiagnosi participativa i una segona fase de planificació comercial, feta a partir de sessions intensives de treball amb cada cooperativa (dedicant un total de 90 hores per a cada projecte). Després d’aquests 12 mesos, s’ha fet una revisió de les hipòtesis de partida amb les tres cooperatives i s’ha presentat el projecte a les sòcies del grup ECOS.

El resultat és un model innovador d’acompanyament dins les iniciatives de l’ESS, que s’ha ideat en forma de prototipatge i que posa el focus en l’aspecte comercial, un dels aspectes a reforçar en les entitats de l’ESS. D’aquesta manera, com expliquen des de Calidoscoop “hem pogut sistematitzar una metodologia que pot contribuir a l’enfortiment i l’escalabilitat de les entitats i empreses de l’ESS”.

Podeu trobar més informació sobre el projecte aquí.