ECOSistemes, formació en intercooperació al Grup ECOS

Des del Grup ECOS creiem que la intercooperació és la millor manera d’enfortir-nos i també de fer créixer i consolidar el mercat social. A més, enguany ens hem proposat fer un salt qualitatiu en la nostra tasca d’intercooperació: volem fer-ne més i de més qualitat, tant entre les sòcies del grup com a nivell extern amb altres agents de l’ESS. És per això que us presentem ECOSistemes, un projecte pilot amb el qual volem compartir els nostres aprenentatges i coneixements sobre intercooperació a través d’un programa formatiu i d’acompanyament. Aquesta formació, subvencionada pel programa Singulars de la Generalitat de Catalunya, està liderada pel Grup ECOS i es realitza de forma conjunta amb la col·laboració de les cooperatives Etcèteres, Apòstrof, Nusos, Calidoscoop i Labcoop.

Formacions i molt més!

En primer lloc, a través d’aquest programa oferim quatre sessions de quatre hores cadascuna sobre intercooperació. Les sessions es realitzaran els dimarts del mes de maig de 10 a 14h i el programa formatiu conté quatre blocs de coneixement:

  • Introducció a la intercooperació: Veurem què entenem per intercooperació, quines tipologies existeixen i quins són els marcs conceptuals, a més de conèixer recursos i experiències en intercooperació.
  • Instruments de formalització de la intercooperació: Posarem en comú creences i conceptes previs sobre formalitat i sostenibilitat i treballarem la formalització interna i la jurídica. També analitzarem la pre-viabilitat dels projectes d’intercooperació.
  • Construir i cuidar la relació: Parlarem sobre què entenem per governança i introduirem les bases d’una governança sostenible, tot definint l’estructura de presa de decisions i comunicació interna i establint mecanismes de cura
  • Claus d’èxit i de fracàs: Revisarem alguns aspectes claus en l’èxit i explorarem com trobar sinergies positives dins de la intercooperació. També analitzarem possibles motius que poden fer que la intercooperació no sigui reeixida.

A més de compartir bones pràctiques, eines i recursos útils, aquestes trobades seran un espai on reflexionar col·lectivament i seguir aprenent sobre intercooperació a partir de l’experiència de totes les participants.

El projecte proposa, a més de la formació, un servei d’acompanyament (format per unes vuit sessions) a col·lectius o grups que vulguin explorar o consolidar projectes i relacions d’intercooperació. En els acompanyaments es posa el focus en la dimensió estratègica -tot treballant la detecció de necessitats, la visió, missió i objectius, la construcció del relat compartit, les oportunitats i el mapa social d’actors extern- i en la governança; oferint suport en la creació de l’estructura, la definició de rols dins dels grups, les relacions, els espais de presa de decisions, els nivells de participació, les cures i l’atenció al conflicte. Actualment des del grup ECOS estem acompanyant a Pols Cooperatius com el de Sant Cugat i el de Sabadell i a grups d’entitats de l’ESS, com el grup “Perequartus” de la Taula Eix Pere IV.

En paral·lel, des d’ECOSistemes estem construint una guia col·lectiva sobre intercooperació, que posarem al vostre abast ben aviat. Tot plegat amb l’objectiu d’explorar i promoure les relacions d’intercooperació entre totes les cooperatives i entitats participants i, en darrera instància, per reforçar l’ecosistema de l’economia solidària.

Si voleu participar o obtenir més informació, podeu contactar a través del correu ecosistemes@grupecos.coop