ECOSistemes, formació en intercooperació al Grup ECOS

Des del Grup ECOS creiem que la intercooperació és la millor manera d’enfortir-nos i també de fer créixer i consolidar el mercat social. A més, enguany ens hem proposat fer un salt qualitatiu en la nostra tasca d’intercooperació: volem fer-ne més i de més qualitat, tant entre les sòcies del grup com a nivell extern amb altres agents de l’ESS. És per això que us presentem ECOSistemes, un projecte pilot amb el qual volem compartir els nostres aprenentatges i coneixements sobre intercooperació a través d’un programa formatiu i d’acompanyament. Aquesta formació, subvencionada pel programa Singulars de la Generalitat de Catalunya, està liderada pel Grup ECOS i es realitza de forma conjunta amb la col·laboració de les cooperatives Etcèteres, Apòstrof, Nusos, Calidoscoop i Labcoop.

Formacions i molt més!

En primer lloc, a través d’aquest programa oferim quatre sessions de quatre hores cadascuna sobre intercooperació. Les sessions es realitzaran els dimarts del mes de maig de 10 a 14h i el programa formatiu conté quatre blocs de coneixement:

  • Introducció a la intercooperació: Veurem què entenem per intercooperació, quines tipologies existeixen i quins són els marcs conceptuals, a més de conèixer recursos i experiències en intercooperació.
  • Instruments de formalització de la intercooperació: Posarem en comú creences i conceptes previs sobre formalitat i sostenibilitat i treballarem la formalització interna i la jurídica. També analitzarem la pre-viabilitat dels projectes d’intercooperació.
  • Construir i cuidar la relació: Parlarem sobre què entenem per governança i introduirem les bases d’una governança sostenible, tot definint l’estructura de presa de decisions i comunicació interna i establint mecanismes de cura
  • Claus d’èxit i de fracàs: Revisarem alguns aspectes claus en l’èxit i explorarem com trobar sinergies positives dins de la intercooperació. També analitzarem possibles motius que poden fer que la intercooperació no sigui reeixida.

A més de compartir bones pràctiques, eines i recursos útils, aquestes trobades seran un espai on reflexionar col·lectivament i seguir aprenent sobre intercooperació a partir de l’experiència de totes les participants.

El projecte proposa, a més de la formació, un servei d’acompanyament (format per unes vuit sessions) a col·lectius o grups que vulguin explorar o consolidar projectes i relacions d’intercooperació. En els acompanyaments es posa el focus en la dimensió estratègica -tot treballant la detecció de necessitats, la visió, missió i objectius, la construcció del relat compartit, les oportunitats i el mapa social d’actors extern- i en la governança; oferint suport en la creació de l’estructura, la definició de rols dins dels grups, les relacions, els espais de presa de decisions, els nivells de participació, les cures i l’atenció al conflicte. Actualment des del grup ECOS estem acompanyant a Pols Cooperatius com el de Sant Cugat i el de Sabadell i a grups d’entitats de l’ESS, com el grup “Perequartus” de la Taula Eix Pere IV.

En paral·lel, des d’ECOSistemes hem creat una guia col·lectiva sobre intercooperació. Tot plegat amb l’objectiu d’explorar i promoure les relacions d’intercooperació entre totes les cooperatives i entitats participants i, en darrera instància, per reforçar l’ecosistema de l’economia solidària.

Si voleu participar o obtenir més informació, podeu contactar a través del correu ecosistemes@grupecos.coop