Taulell

1 Tècnic/ca de comunicació

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) obre una convocatòria per incorporar 1 persona durant 2 anys a jornada completa de 39 hores setmanals en contracte indefinit.

L’oferta de feina està vinculada al projecte CustForest, finançat per la Fundación Biodiversidad en el marc de la Convocatòra d’ajudes per al foment de la bioeconomia forestal 2023 i sota el paraigües del «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Next Generation EU”.

EL PROJECTE CUSTFOREST
«Custodia del territorio como herramienta de conservación de la biodiversidad forestal multifuncional y generadora de bioeconomia» (CustForest). El projecte té l’objectiu d’impulsar la custòdia del territori com a eina de governança per a generar bioeconomia en sistemes forestals, promovent la fixació de la població i la conservació i millora de la biodiversitat. Aquest projecte es porta a terme en partenariat amb quatre entitats ambientals i un centre de recerca de Catalunya. Les entitats porten a terme en diferents indrets de Catalunya una planificació paisatgística, una gestió forestal multifuncional que integra la biodiversitat i una governança local en aquests àmbits. El centre de recerca s’encarregarà de fer un seguiment i avaluació de les actuacions forestals portades a terme. El rol de la XCN és la coordinació del projecte. A més, la XCN realitzarà, entre d’altres, les accions següents:

1. Disseny del pla de comunicació del projecte
2. Elaboració i difusió de materials específics de comunicació
3. Creació de la web del projecte
4. Redacció de diverses guies per transferir el coneixement adquirit durant el projecte (guia sobre el potencial dels espais forestals en custòdia per generar bioeconomia; guia sobre com gestionar les finques en custòdia; guia sobre bones pràctiques de custòdia forestal per a entitats ambientals).
5. Organització de diverses jornades científico-tècniques de transferència de coneixement
6. Sensibilització a empreses sobre els beneficis ecosistèmics dels boscos.
7. Analitzar vies de finançament públic i privat per a entitats sense ànim de lucre (captació de fons).Lloc de treball

Funcions:
• Redacció de notícies, gestió de xarxes socials, contacte amb col·lectius i gestió i actualització de la pàgina web del projecte.
• Participació en la redacció i implementació del pla de comunicació del projecte.
• Redactar les diverses guies i altres materials de transferència de coneixement que s’elaborin en el marc del projecte.
• Contribuir a la preparació, redacció, coordinació/execució i justificació del projecte.
• Recopilar informació i donar suport en la implementació de sistemes de seguiment dels resultats de projectes.
• Col·laborar en l’organització de jornades, tallers o altres esdeveniments organitzats per la XCN.
• Contribuir activament a altres propostes comunicatives de projectes i accions de la XCN entorn a la conservació de la natura.

Requisits:
• Persona identificada amb la finalitat de la XCN.
• Formació universitària en l’àmbit de la comunicació, el periodisme, les ciències ambientals, la biologia, que tingui interès en el periodisme ambiental i social, i familiaritzada amb el tercer sector (si no tens cap d’aquestes titulacions, però tens l’experiència relacionada amb la nostra oferta, escriu-nos igualment).

Es valorarà:
• Tenir un màster en comunicació científica, educació ambiental o similars.
• Experiència en comunicació i redacció de publicacions.
• Coneixements informàtics relacionats amb el disseny gràfic (Indesign, Photoshop, Illustrator) i l’actualització de pàgines web (WordPress).
• Bon nivell de redacció i estructuració de documents, i bona capacitat de comunicació oral.
• Capacitat de relació i empatia personal en el context de relació amb l’equip de treball i membres de la XCN.
• Experiència en la participació en projectes nacionals o internacionals.
• Persones organitzades, amb capacitat per treballar de manera autònoma, i alhora capacitat de treball en xarxa.
• Experiència en conservació de la biodiversitat silvestre lligada a espais forestals.
• Experiència en governança i processos participatius.
• Coneixement i ús d’eines de programari lliure.
• Experiència prèvia en organitzacions vinculades a la conservació de la natura i/o participació com a voluntari/a ambiental

Envieu el vostre currículum a laboral@xcn.cat, adjuntant, si voleu, una carta de presentació. Al correu-e mencioneu l’oferta de treball a la qual opteu (REF: Tècnic/a en comunicació).

La XCN no es compromet a mantenir cap correspondència ni contacte amb les persones que presentin el seu currículum, però us confirmarem per correu electrònic quan l’haguem rebut. L’entitat responsable del tractament de les dades és l’Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura, davant la qual les persones legitimades per a fer-ho poden exercir els drets d’informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a l’exercici dels drets referits prèviament, cal adreçar un escrit o correu electrònic a la següent adreça electrònica: laboral@xcn.cat. La XCN guardarà durant el procés de selecció els currículums que es rebin i seran tractats amb la finalitat de seleccionar la persona a ocupar la plaça vacant. Les dades no es cediran en cap cas a terceres persones.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Associació Xarxa per a la Conservació de la Natura

Data publicació:
07/12/2023

Data finalització de la oferta:
13/12/2023

Durada i tipus de contracte:
El contracte serà indefinit, amb inici a principis de gener 2024.

Ubicació:
El lloc de treball serà a Vic, on té la seu social la XCN. També existeix la possibilitat de treballar a la delegació de la XCN a Gràcia (Barcelona). A la XCN promocionem el teletreball (3 dies/setmana) i la conciliació familiar.

Salari:
El salari assignat serà el corresponent al de tècnic de projectes establert pel propi marc laboral de la XCN (25.740€ com a sou brut anual).

Més informació: