Taulell

ADMINISTRATIU/IVA

CS DE LA CONC/UNIÓ INTERCOMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL-CATALUNYA CENTRAL busca administratiu/va.

Funcions:

 • Atenció telefònica: atendre trucades i derivar-les a un destinatari específic. Donar informació adequada.
 • Atendre i informar persones internes o externes a l’organització, de manera presencial o per correu electrònic.
 • Gestionar agendes.
 • Derivar i redistribuir consultes.
 • Tractar, preparar, redistribuir i arxivar documentació.
 • Preparar i recopilar documentació i introduir dades als registres de l’organització.
 • Realitzar tasques administratives.
 • Dur a terme tasques de caràcter logístic.

 

Requisits:

Formació

Formació professional: preferentment, de la família professional d’administració i gestió. En cas de no disposar d’aquest tipus de formació, caldrà acreditar formacions equivalents (Batxillerat, BUP…), més dos anys d’experiència en funcions similars a les del lloc de treball que es convoca.

Formació complementària:

 • Català
 • Domini d’eines ofimàtiques, programes gràfics, eines Google, web i correu electrònic

Experiència: funcions administratives i d’atenció al públic en general

Competències

 • Empatia
 • Preocupació per l’ordre i la qualitat
 • Planificació i organització
 • Flexibilitat i gestió de l’imprevist

Tipus d’oferta:

Cooperativa:
Unió Intercomarcal del Vallès Occidental - Catalunya Central

Data publicació:
08/02/2023

Data finalització de la oferta:
09/02/2023

Durada i tipus de contracte:
Substitució. Període de prova d'un mes. Jornada completa. Incorporació immediata.

Ubicació:
Unió Intercomarcal del Vallès Occidental - Catalunya Central. El lloc de treball es durà a terme a diferents locals de la Unió Intercomarcal del Vallès Occidental - Catalunya Central (Rubí, Cerdanyola, Terrassa i Sabadell)

Salari:
Retribució: 21.668,89 euros bruts anuals. Grup professional: grup 6, nivell 1.

Més informació:
Per participar a la convocatòria caldrà presentar el CV actualitzat i una carta de motivació. Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’han d’adreçar via correu electrònic a: CS de la CONC (Gestió de Persones i Relacions Laborals). Referència: Adm. Vallès Occidental A/e: rrhh@ccoo.cat