Taulell

Anàlisi i gestió financera a Som Energia

Som Energia volem incorporar una persona a l’equip d’economia i finances per donar suport en les tasques d’anàlisi i gestió financera de la cooperativa. Pensem en una persona analítica, resolutiva, amb grans dots de comunicació, que gaudeixi treballant en equip.

Busquem una persona dinàmica, polivalent, creativa, meticulosa i compromesa amb els valors i objectius de Som Energia per integrar-se a l’equip tècnic de la cooperativa, format per més de 100 persones.

Som Energia, com a cooperativa de producció i comercialització d’energia verda sense ànim de lucre, treballa per construir un model energètic renovable en mans de la ciutadania des de la participació i la transparència. Amb onze anys d’existència, comptem ja amb més de 79.000 socis i sòcies repartits per tot l’Estat, gestionem més de 133.000 contractes d’electricitat i tenim en funcionament més de 15 plantes de generació d’energia a partir de fonts renovables.

Funcions de l’equip

La persona escollida s’unirà a l’equip que s’encarrega de:

 • Analitzar el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys.
 • Analitzar i controlar els principals aspectes economicofinancers de l’organització: unitats de negoci, marges, despeses, ràtios, previsions de tresoreria, riscos, etc.
 • Gestionar i supervisar els recursos econòmics i financers per garantir les millors condicions de cost, liquiditat, rendibilitat i seguretat.
 • Participar en la cerca de finançament i negociar amb les entitats bancàries.
 • Dissenyar i implementar processos pressupostaris i financers.
 • Col·laborar en la valoració de la rendibilitat dels projectes de generació d’energia renovable i cerca de finançament pels mateixos.
 • Contribuir a la definició de l’estructura societària.
 • Optimitzar els costos fiscals.
 • Treballar amb auditor/es intern/es i extern/es i el Consell Rector.
 • Preparar els comptes anuals mitjançant l’anàlisi del balanç de situació i de la memòria financera i econòmica de l’empresa per a identificar la viabilitat de les inversions.

Requisits

 • Experiència extensa en anàlisi i tractament de dades, especialment en SQL i Microsoft Excel.
 • Experiència en l’ús d’eines financeres com avals, préstecs, així com en la gestió i negociació bancària per aconseguir les millors condicions per a la cooperativa.
 • Capacitat contrastada d’anàlisi, negociació i innovació en la gestió en contextos de creixement i canvi.
 • Habilitats per sintetitzar informació financera de la cooperativa incorporant-ne l’anàlisi del sector i de la conjuntura econòmica.
 • Altes dosis d’adaptabilitat, polivalència, flexibilitat i creativitat.
 • Capacitat per integrar-se en un entorn de treball horitzontal i basat en equips autogestionats.
 • Capacitat per fomentar relacions de confiança dintre l’equip tècnic i el Consell Rector com a base de la cooperació i el treball en equip.
 • Estil de treball comunicatiu, pedagògic, transparent, que busca el consens inclusiu i reconeix la diversitat.

Valorables

 • Coneixements i experiències del món cooperatiu.
 • Estudis de ciències econòmiques, ADE o similar.
 • Formació especialitzada dins l’àmbit economicofinancer.
 • Coneixements d’energies renovables i del mercat elèctric espanyol.
 • Coneixements en l’ús i/o desenvolupament d’eines informàtiques adequades al lloc de treball.

Oferim

 • Vivència del món cooperatiu des de la perspectiva d’una cooperativa en creixement i sense ànim de lucre.
 • Pertinença a un sistema organitzatiu basat les persones, l’autogestió, el colideratge i la corresponsabilitat.
 • Formar part d’una eina activa per canviar el món.

Com et pots inscriure a l’oferta

Per inscriure’t a l’oferta, omple aquest formulari incloent-hi el teu currículum i les teves motivacions per formar part de l’equip de Som Energia. Hi ha temps fins al 7 de febrer de 2022.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Som Energia

Data publicació:
26/01/2022

Data finalització de la oferta:
07/02/2022

Durada i tipus de contracte:
Flexibilitat horària i possibilitat d’escollir la jornada entre 30 i 40 hores setmanals passat el període formatiu.

Ubicació:
Incorporació a l’equip de treball, amb seu al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona, amb la possibilitat de teletreball parcial.

Salari:
Retribució segons el model de distribució salarial de la cooperativa.

Més informació: