Taulell

Àrea d’administració i gestió

L’Esguard és una cooperativa de treball associat, sense ànim de lucre i d’iniciativa social. Es constitueix principalment amb la finalitat d’impulsar la transformació social a través de projectes educatius, participatius i d’intervenció socioeducativa dirigits a infants, adolescents, joves i els seus entramats comunitaris i territorials. Ho fan promovent un canvi de model econòmic cap a una societat postcapitalista, equitativa i sostenible, on la vida de les persones i la cura del planeta estigui al centre de les pràctiques de l’organització. Ara busquen una persona per l’àrea d’administració i gestió per atendre i dur un control dels diferents cicles de gestió de la cooperativa i dels serveis que executa en coordinació amb l’àrea econòmica, de projectes i de persones.

Funcions:

 • Registre i control de despeses, ingressos i factures (emissió i recepció).
 • Confecció i facturació de rebuts dels serveis i activitats contractats per les usuàries.
 • Control pressupostari i seguiment de la comptabilitat.
 • Elaboració i seguiment dels documents oficials: llibre de sòcies, llibre de factures, estats de comptes, etc.
 • Gestió documental.
 • Atendre les usuàries, clients i proveïdors dels serveis projectes de la cooperativa.
 • Presentació i justificació de projectes subvencionats.
 • Tramitació tècnica d’homologació d’activitats per presentar a programes d’ajuts econòmics promoguts per l’administració pública.
 • Interlocució amb la gestoria laboral i comptable, inclosa la preparació de la documentació necessària per al compliment de les obligacions fiscals.
 • Control dels tràmits amb administracions públiques (INSS, TGSS, AEAT, Registre de Cooperatives), empreses, proveïdors, etc.
 • Participar de les reunions d’àrea i blocs de serveis comuns.
 • Suport a les coordinacions de serveis en allò relatiu a la gestió tècnica de les seva activitat ordinària (control de caixa, targetes moneder, fulls de liquidació i facturació de serveis extres).

Competències:

 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d’organització, autonomia i planificació del treball.
 • Actitud proactiva envers les cures.
 • Tenir coneixements financers, econòmics i comptables.
 • Persona resolutiva i amb capacitat analítica.
 • Habilitats relacionals i comunicatives amb l’equip tècnic i amb l’entorn directe (usuàries, clients i proveïdors).
 • Iniciativa i proactivitat en el desenvolupament de funcions i tasques.
 • Capacitat de gestió dels conflictes i d’autocrítica.
 • Domini i coneixements d’ofimàtica.

Requisits:

 • Experiència professional en gestió administrativa d’entitats o empreses.
 • Domini de les tasques d’administració general.
 • Coneixements alts d’ofimàtica i bases de dades (es farà prova).
 • Domini de programes i plataformes de gestió (Dropbox, Thunderbird, eines google, mailchimp, facturació, rebuts domiciliats, etc).
 • Nivell avançat de català parlat i escrit.
 • Capacitat de lideratge, autonomia en el treball, orientació a resultats i bones habilitats per a les relacions interpersonals i el treball en equip.
 • Compromís amb la missió, visió i valors de la cooperativa.

Es valorarà positivament:

 • Formació reglada: CFGM/CFGS o estudis universitaris vinculats a l’administració d’empreses, ciències econòmiques, etc., o similars.
 • Experiència de treball amb administracions públiques, entitats de l’Economia Social i Solidària o cooperatives de treball associat.
 • Experiència professional en presentació i justificació de projectes subvencionats/homologats.
 • Experiència laboral tasques d’administració i gestió en el sector del lleure educatiu i sociocultural.

Si ets una persona interessada en l’oferta pots fer arribar el teu currículum en format .pdf a incorporacions@lesguardcoop.cat abans del 10 de novembre de 2023.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
L'Esguard

Data publicació:
01/11/2023

Data finalització de la oferta:
10/11/2023

Durada i tipus de contracte:
Començar el dia 20 de novembre de 2023 a 37,5 setmanals. En horari de 9.00h del matí a 16.30h. Amb possibilitat de fer teletreball un dia a la setmana.

Ubicació:

Salari:
1.424,32 €

Més informació:
Categoria laboral: oficial administratiu (III Conveni Col·lectiu de lleure). Tipologia de contracte: fix indefinit