Taulell

ARQUITECTA/E ESPECIALITAT EN ACCESSIBILITAT, PARTICIPACIÓ I DINAMITZACIÓ DE TALLERS

Busquem un/a arquitecte/a amb experiència i/o coneixements en acció social: accessibilitat, participació i projectes col·laboratius. Busquem algú per realitzar acompanyaments a entitats per a la promoció de les persones amb diversitat funcional, disseny i gestió de processos de participació ciutadana i dinamització de tallers per a persones de totes les edats, incloent infància i joventut.

Perfil que cerquem:
Responsabilitats

 • Dinamització, gestió d’activitats i tallers dirigits al col·lectiu de les persones amb diversitat funcional.
 • Definició de projectes i promoció de la participació activa d’entitats i persones amb diversitat funcional.
 • Acompanyament i facilitació tècnica a persones amb diversitat funcional en els processos de millora de l’accessibilitat universal.
 • Disseny i planificació de processos de participació i tallers de curta i llarga durada.
 • Dinamització de grups i debats en processos de participació ciutadana.
 • Ús d’eines de sistematització de la informació i recollida de dades: enquestes, grups de discussió, punts de participació a l’espai públic.

Perfil

 • Titulació d’arquitecta/e superior. Es valorarà especialitat en formació (màsters, postgraus, cursos) i/o experiència en àmbits de l’acció social.
 • Coneixements generals de disseny arquitectònic i planejament urbà.
 • Coneixements específics sobre accesibilitat i promoció de l’autonomia de les persones amb diversitat funcional.
 • Coneixements informàtics: Autocad, Office, Excel, Eines de participació digital.
 • Coneixements lingüístics: Nivell alt de català i castellà.
 • Habilitats d’expressió oral, escrita i gràfica.
 • Motivació, capacitat de treball en equip, responsabilitat per dur a terme projectes autònomament, versatilitat, capacitat crítica i capacitat d’escolta activa.
 • Afinitat amb els valors cooperativistes i de l’Economia Social, Solidària i Sostenible.

Es valorarà

 • Experiència o formació específica en participació ciutadana, participació digital, perspectiva d’igualtat de gènere, interculturalitat o diversitat cultural.
 • Coneixements en metodologies de recerca social relacionats amb urbanisme.
 • Coneixements i habilitats de disseny i construcció de petits artefactes (fusteria/bricolatge).

Descripció de l’oferta i condicions

 • Tipus de jornada: 32 h/setmanals amb flexibilitat horària.
 • Període de col·laboració: Indefinit. Periode prova setembre 2024-març 2025.
 • Lloc: Carrer Mare de Deu del Coll 96, 08023 Vallcarca. Possibilitat de teletreball.

Les persones interessades podran contactar-nos per correu electrònic adjuntant carta de motivació i el seu CV abans del 15 de juliol de 2024 a info@voltes.coop.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Voltes Coop

Data publicació:
08/07/2024

Data finalització de la oferta:
15/07/2024

Durada i tipus de contracte:
Jornada de 32h/setmanals

Ubicació:

Salari:
Sou brut: 1.410 €/mensuals; 16.920€/anuals

Més informació: