Taulell

Atenció al client a la botiga A Granel. Incorporació immediata

Sota la supervisió de la responsable d’administració, aquesta posició tindrà les següents tasques:

a) Rep, orienta i aconsella la clientela que s’adreça a la botiga oferint-los productes que puguin satisfer les seves necessitats i els assessora de forma precisa i ordenada sobre les seves característiques.

b) Anima el punt de venda, preparant les prestatgeries de productes, optimitzant espais i buscant la complementarietat dels articles. Col·labora en les modificacions periòdiques dels aparadors, combinant els productes i altres elements, seguint criteris d’imatge de l’empresa. Reposa els articles esgotats seguint els criteris iprocediments de col locació habituals. Prepara els productes que es venen i els empaqueta de forma ràpida i precisa, cuidant l’estètica i respectant l’estil i imatge que pretén transmetre la cooperativa.
c) Cobra els productes mitjançant els terminals (TPV) o bé amb mitjans manuals (caixa enregistradora).
d) Gestiona administrativament l’establiment en referència: al tancament de caixa, albarans de proveïdors, incidències, devolucions, etc.
e) S’encarrega de col locar i reposar els productes als prestatges de l’establiment o al magatzem seguint els criteris i procediments així com de l’ordre i neteja de les diferents zones. Manté actualitzades les
etiquetes de preus.
f) Supervisa l’estoc i controla les existències de productes mitjançant inventari i pot emetre les comandes per a les reposicions de productes.
g) Neteja tots els envasos retornats i els deixa llestos per ser reomplerts, segons demanda.
h) Comprova l’estat i les característiques dels productes en la a recepció de mercaderies, verifica els albarans, i informa de les possibles incidències tant administratives com físiques, a la persona
d’administració.
i) Duu a terme les accions de fidelització marcades per la responsable de comunicació, inclòs en xarxes socials i pot aportar informació sobre les seves necessitats i/o les preferències de la clientela a
la cooperativa.
j) Atén les reclamacions i incidències dels clients, i les que no pot resoldre les transmet al responsable d’administració,
k) Prepara les comandes en línia de la botiga i altres comandes petites, gestiona la seva recollida i tot els que se’n derivi,
k) Altres tasques relacionades de suport a la cooperativa.

Perfil de la persona candidata:

 • Persona amb iniciativa, resolutiva i proactiva, que sàpiga gestionar la diversitat de tasques amb eficiència i agilitat.
 • Persona amb habilitats socials i comunicatives
 • Capacitat organitzativa i de planificació
 • Treball en equip
 • Interès en l’àmbit de l’ecologia, específicament en la prevenció de la producció de residus.

Formació requerida:
Formació reglada: Grau superior o batxillerat acabat.

Altres:

 • Coneixement demostrable en tot el que envolta l’ecologia, i la problemàtica associada al canvi climàtic.
 • Nivell usuari dels paquets ofimàtics més habituals.
 • Idiomes: català i castellà, parlat i escrit.

Es valorarà:

 • Coneixement i interès dins de l’àmbit de les cooperatives, de les entitats sense ànim de lucre i/o de l’economia social i solidària
 • Coneixement i interès sobre els efectes dels ingredients de la cosmètica natural sobre la pell, i els efectes dels ingredients de la detergència sobre les superfícies
 • Participació en un grup de consum ecològic i/o coneixements en aquest àmbit.

Persones interesades envieu una carta de motivació i el vostre CV a: administracio@agranel.coop

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
A Granel

Data publicació:
20/05/2022

Data finalització de la oferta:
29/05/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit. 25 hores setmanals (horari de tarda de dimarts a divendres (de 16:00 a 21:00) i dissabtes al matí (de 9:30 a 14:30), amb possibilitat d'augmentar hores en un futur.

Ubicació:

Salari:
Condicions salarials segons la política interna de l'entitat.

Més informació:
Incorporació immediata.