Taulell

Cap d’Àrea Educativa a la Fundació Gavina

Sobre la Fundació Gavina

Des dels inicis de l’entitat, el 1979, la Fundació Gavina treballa al barri del Raval de Barcelona per respondre globalment a les necessitats vitals i socials de la infància, adolescència, joventut i les seves famílies en situació de vulnerabilitat social. Es realitza un treball de promoció de la qualitat de vida dels menors en el seu entorn familiar proposant activitats i serveis que ofereixen una acció compensadora, sempre des de la perspectiva d’educació i prevenció i facilitadora per trencar el cercle estructural de la pobresa i contribuir en la millora de la comunitat i del seu entorn.

Missió

Vetllar perquè l’acció socioeducativa de la Fundació Gavina es desplegui en coherència amb la missió i valors de l’entitat, en coordinació i complementarietat amb les necessitats del territori i prengui com a eix central el benestar integral dels infants, adolescents i joves de les seves famílies que participen d’un itinerari a la Fundació Gavina. En dependència de Direcció; forma part de la Coordinació General de l’entitat.

Funcions

 • Lideratge, acompanyament i desenvolupament de l’equip educatiu en la seva acció d’intervenció socioeducativa i de lleure i de desplegament de les programacions, activitats i projectes.
 • Manteniment de la cartera de projectes i serveis socioeducatius actualitzats i adaptats a les necessitats dels infants, adolescents i joves i les seves famílies.
 • Implementar, avaluar i mantenir actualitzada la línia pedagògica de la Fundació Gavina.
 • Afavorir, definir, implementar i acompanyar els processos de millora continua de l’acció socioeducativa i de lleure.
 • Impulsar i facilitar la implementació dels processos i protocols per al compliment normatiu aplicable a l’acció socioeducativa i de lleure.
 • Afavorir els processos per a conèixer les necessitats dels infants, adolescents i joves i les seves famílies, el seu grau de satisfacció vers la Fundació Gavina, tot impulsant processos d’escolta i participació dels infants, adolescents i joves i les seves famílies en l’acció socioeducativa i de lleure de l’entitat.
 • Afavorir els processos d’escolta, participació i coordinació amb els diferents agents del territori per a establir col·laboracions i aliances que millorin l’abast de la nostra acció.
 • Donar suport a l’àrea de Projectes amb la redacció de projectes a presentar a diferents convocatòries públiques i privades, així com en el seguiment d’indicadors i en  a realització de la memòria tècnica.
 • Coordinar la programació anual dels projectes i serveis socioeducatius, així com el seguiment, avaluació i identificació d’accions de millora.
 • Participar en l’espai de Coordinació General de l’entitat aportant la visió i el criteri pedagògic.

Tasques

 • Organització, planificació i seguiment de les tasques necessàries de l’equip educatiu.
 • Establiment de les coordinacions internes necessàries amb l’equip educatiu i amb altres àrees.
 • Redacció de projectes, definició d’indicadors.
 • Participació a les coordinacions externes necessàries.
 • Les que siguin necessàries per al correcte desenvolupament de les funcions.

Competències requerides

Tècniques:

 • Coneixement model SIS
 • Coneixement marc lògic
 • Gestió del cicle de projecte i de millora continua.
 • Coneixement de recursos per a la intervenció socioeducativa i de lleure amb infància, adolescència, joventut en risc d’exclusió i les seves famílies.
 • Coneixement programa Caixa ProInfancia

Bàsiques:

 • Expressió oral i escrita en català i castellà.
 • Eines ofimàtiques.

Transversals:

 • Compromís amb la Fundació Gavina i la seva identitat.
 • Lideratge.
 • Treball en equip i cooperatiu.
 • Innovació i creativitat.
 • Organització i planificació.
 • Enfocament a les persones.

Requisits

 • Estudis superiors de grau o llicenciatura en el àmbit de les ciències socials (educació social, pedagogia, magisteri, …).
 • Experiència mínima de 3 anys en la coordinació i acompanyament d’equips socioeducatius i direcció de projectes socioeducatius.
 • Es valoraran coneixements sobre perspectiva de gènere interseccional.

Per aplicar a la vacant, enviar carta de motivació i CV a m.olaya@fgavina.org, indicant a l’assumpte Ref: Cap Àrea Educativa. Data màxima recepció candidatures: 2 de novembre de 2023.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Fundació Gavina

Data publicació:
26/10/2023

Data finalització de la oferta:
02/11/2023

Durada i tipus de contracte:
Jornada completa. Lloc de feina estable.

Ubicació:
Treball presencial amb flexibilitat per atendre les necessitats amb l’equip i les persones participants i per a atendre les necessitats de conciliació personal.

Salari:
30.000 €/any

Més informació:
https://www.fgavina.org/