Taulell

Cap d’obra d’edificació d’habitatges plurifamiliars a La Constructiva

La Constructiva, constructora cooperativa, SCCL és una cooperativa de serveis orientada a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i promoguda per Sostre Cívic. En aquests moments gestiona dues obres de Sostre Cívic a la província de Barcelona, i cerquem una persona per desenvolupar les tasques de Cap d’obra per dues obres que iniciarem els propers mesos al Baix Empordà.

El perfil que es busca correspon a una persona amb experiència demostrable com a Cap d’obra d’edificació en totes les seves fases, especificament en les següents funcions:

● Planificació inicial d’implantació d’obres (abassegaments, zones de treball, casetes, grues, etc.) i la seva evolució en el transcurs de les obres.
● Planificació de les necessitats de disponibilitat de materials per a l’execució de les unitats de l’obra en curs i gestió d’aprovisionament en coordinació amb encarregat i subcontractistes.
● Contractació dels diferents oficis, materials i empreses de servei necessàries.
● Negociació amb els subcontractistes per a l’execució de les unitats d’obra.
● Supervisió de valorades de subcontractistes.
● Acompliment del projecte i les instruccions rebudes en allò referent a producció, qualitat, medi ambient i seguretat.
● Tracte amb propietats, direccions d’obra, proveïdors i subcontractistes.
● Elaboració d’informes de seguiment periòdics i reportar tancaments i balanç d’obra.

Requisits:
● Formació vinculada a les funcions descrites (Arquitecte Tècnic, Enginyer d’Edificació l o Enginyer Tècnic branca construcció)
● Coneixement d’ofimàtica i programes específics (Autocad, TCQ, Presto, Excel, MS Project, Google Drive)
● Experiència mínima demostrable de 8 anys en el sector de la construcció
● Experiència mínima demostrable de 5 anys en funcions similars a les sol·licitades i 3 anys com a cap d’obra d’edificació plurifamiliar.
● Bon nivell de redacció en català i castellà.
● Persona organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i motivada pel projecte i per l’habitatge cooperatiu.
● Capacitat acreditada de negociació amb clients i proveïdors
● Persona motivada per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa.

Es valorarà:
● Experiència i formació en Qualitat, Prevenció de Riscos, Residus, Ecologia, Construcció sostenible, Bioconstrucció..
● Coneixements i experiència en gestions amb companyies de proveïments, administracions, ACA, etc.
● Cartera de proveïdors i industrials de confiança.
● Experiència en contractació, costos, confecció pressupostos, licitacions, planificació, plànols As Built, qualitat, seguretat i salut, projectes de legalització, etc..
● Participació associativa i en moviments socials.
● Coneixement i/o vincle amb l’economia social i solidària.
● Coneixement de Sostre Cívic i/o el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.

 Les persones interessades envieu curriculum a info@laconstructiva.coop i ompliu aquest formulari fins el 14 de juliol.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
La Constructiva

Data publicació:
13/06/2023

Data finalització de la oferta:
14/07/2023

Durada i tipus de contracte:
 Contracte laboral de 40h setmanals durant 6 mesos, renovables i ampliables. Amb voluntat de permanència.

Ubicació:
L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitats de les obres i l’entitat. El lloc de treball serà principalment a les obres, al Baix Empordà.

Salari:
 Remuneració de 40.000 € bruts anuals, negociables.

Més informació:
Incorporació prevista al mes de setembre de 2023. Treball en empresa amb sensibilitat social i alineada amb l’economia social, amb respecte per a les persones i el grup