Taulell

Consultora pel departament econòmic i financer de la Consultoria Coop de mà SCCL

Coop de mà SCCL és una Consultoria que treballa en l’àmbit jurídic, laboral, fiscal i econòmic per ajudar a estructurar a nivell societari, organitzatiu i de gestió a entitats de l’economia social, entenent aquesta, com una economia al servei de les persones. Busquem una Consultora pel departament econòmic i financer de la Consultoria.

Missió i funcions a desenvolupar en el lloc de treball:

La persona treballadora s’encarregarà de realitzar acompanyaments a projectes de la economia social i solidaria i donar suport al Servei Econòmic i Financer de la Consultoria.

Funcions:
– Assessorament comptable, econòmic i financer a entitats de l’Economia Social i Cooperativa.
– Suport en la implementació i en la millora de processos de control de la gestió per entitats no lucratives.
– Disseny, realització i seguiment de plans de viabilitat i redacció d’informes en l’àmbit econòmic i financer.
– Coordinació amb la resta de l’equip de Coop de mà i d’altres projectes d’Intercooperació.

Perfil sol·licitat:
_Formació
– Titulació universitària en ADE, Ciències Empresarials, Ciències econòmiques o formació equivalent.
– Formació complementària en àmbits fiscals i comptables.
– Formació especialitzada en gestió d’entitats sense ànim de lucre i cooperatives.

_Experiència:
– Experiència mínima de 3 anys en departament comptable, controlling o en entitats de característiques similars a la nostra.
– Experiència contrastada en utilització de programa de gestió (específicament A3).
– Coneixement de la gestió comptable i pressupostaria de les entitats sense ànim de lucre i cooperatives.

_Competències:
– Rigor i compromís
– Capacitat organitzativa i de planificació
– Adaptabilitat a l’entorn i a les necessitats dels clients
– Proactivitat i capacitat resolutiva
– Habilitats relacionals i comunicatives amb els clients
– Capacitat de redacció en català I castellà
– Capacitat d’anàlisis crític
– Integració de la perspectiva feminista en l’avaluació econòmica

Procés de selecció:
Les persones candidates interessades ens podran fer arribar el seu CV amb fotografia recent i carta de motivació a coopdema@coopdema.cat fins el proper 21 de març de 2022.

 

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
Coop de mà

Data publicació:
09/03/2022

Data finalització de la oferta:
21/03/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit, segons Conveni Col·lectiu d'Oficines I despatxos de Catalunya. Jornada laboral: Segons conveni, a comentar a l'entrevista

Ubicació:
L’Hospitalet de Llobregat

Salari:
Condicions salarials: segons conveni – a comentar a l’entrevista

Més informació:
Incorporació immediata