Taulell

Coordinació de gestió i administració a Coòpolis

Funcions

– Seguiment del Projecte: pla de treball i indicadors:
– Elaboració d’informes de seguiment mensuals.
– Dinamització de sessions d’avaluació del pla de treball.
– Recull i seguiment de tota la documentació associada a cada acció i gestió de l’eina del backoffice.
– Justificació tècnica de la convocatòria Ateneus Cooperatius i del Conveni Ajuntament, principals finançadors del Projecte Coòpolis.
– Justificació econòmica Ateneus Cooperatius i del Conveni Ajuntament.
– Elaboració memòries anuals i tècniques del projecte Coòpolis.
– Resolució de requeriments, incidències, revocacions, etc.
– Coordinadora de programes: Dinamització, redacció d’actes, convocatòries, dinamització de les sessions i seguiment d’acords.
– Coordinació amb diferents agents com BASA, FCTC, COOPCAT pel seguiment de les Obres del BLOC IV,: redacció d’actes, seguiment d’acords, etc.
– Preparació Fase Coòpolis 2.0 apertura Bloc IV: Mudança, Gestió convocatòria de les places per nous projectes, etc.

Perfil requerit

– Grau o llicenciatura en Economia, ADE, Dret o d’altres vinculades a les ciències socials
– Formació en Economia Social i Solidària
– Experiència i compromís pràctic amb iniciatives de l’Economia Social i Solidària (1 any d’experiència mínima).
– Experiència mínima d’un any en les tasques associades al perfil tècnic requerit
– Capacitat d’autoorganització i planificació
– Treball en equip
– Actitud proactiva i amb capacitat de resolució de problemes

Es valorarà

– Participació en teixit cooperatiu i associatiu de barri, en moviments socials transformadors
– Ser dona i d’origen divers
– Participació en la creació d’una iniciativa d’ESS

Sol·licitud
Cal omplir el formulari i presentar Currículum i Carta de motivació a través d’aquest enllaç

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Coòpolis

Data publicació:
09/12/2021

Data finalització de la oferta:
19/12/2021

Durada i tipus de contracte:
- Jornada laboral: 37,50hores/setmanals. Contracte temporal: 12 mesos (3 mesos de prova)

Ubicació:

Salari:
Retribució bruta mensual (12 pagues): 2212,77 euros. Categoria Grup 2 conveni oficines i despatxos

Més informació: