Taulell

Coordinació de l’àrea de suport Ateneus Cooperatius a Coòpolis

Funcions

– Dinamització Punt d’informació ESS a Barcelona, 10 hores setmanals.
– Coordinacions de l’àrea suport: redacció d’actes, convocatòries, dinamització de les sessions i seguiment d’acords.
– Seguiment indicadors dels projectes, persones, participants i certificats, resolució d’incidències i coordinació Backoffice. Realització d’informes mensuals.
– Execució programa Incubadora de Coòpolis: realització de les tutories individuals, seguiments i assessoraments als projectes allotjats en la
incubadora de Coòpolis. Dinamització de les assemblees del programa de la incubadora amb els projectes.
– Participació a l’espai coordinadora de programes.
– Elaboració d’un procés participatiu de definició d’usos d’espais i necessitats d’incubació de projectes en fase de creació i consolidació al Bloc IV i persones interessades en ESS i Cooperativa de Barcelona.
– Coordinacions tècniques estables amb BASA.
– Coordinacions tècniques de segon nivell (TESS, Grups Espais ESS2030, Grup de treball de la XAC acompanyament).

Perfil requerit

– Grau o llicenciatura en Economia, ADE, Dret o d’altres vinculades a les ciències socials
– Formació en Economia Social i Solidària
– Experiència i compromís pràctic amb iniciatives de l’Economia Social i Solidària (1 any d’experiència mínima).
– Experiència mínima d’un any en les tasques associades al perfil tècnic requerit
– Capacitat d’autoorganització i planificació
– Treball en equip
– Actitud proactiva i amb capacitat de resolució de problemes

Es valorarà

– Participació en teixit cooperatiu i associatiu de barri, en moviments socials transformadors
– Ser dona i d’origen divers
– Participació en la creació d’una iniciativa d’ESS

Sol·licitud
Cal omplir el formulari i presentar Currículum i Carta de motivació a través de l’enllaç al web de Coòpolis

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Coòpolis

Data publicació:
09/12/2021

Data finalització de la oferta:
19/12/2021

Durada i tipus de contracte:
Jornada laboral: 37,50hores/setmanals. Contracte temporal: 12 mesos (3 mesos de prova)

Ubicació:

Salari:
Retribució bruta mensual (12 pagues): 2212,77 euros. Categoria Grup 2 conveni oficines i despatxos

Més informació: