Taulell

Coordinació de l’àrea de suport i incubadora de projectes a Coòpolis

FUNCIONS ASSOCIADES AL LLOC DE TREBALL:

– Dinamitzar el Punt d’informació ESS a Barcelona: recopil·lar i informar de les iniciatives de l’Economia Social, Solidària i cooperativa a la ciutat de Barcelona.
– Coordinar l’àrea suport de l’Ateneu Cooperatiu i Cercles: redacció d’actes, convocatòries, dinamització de les sessions i seguiment d’acords. Coordinació amb les entitats proveïdores de serveis de formació, assessorament i acompanyament.
– Realitzar les primeres atencions a projectes demandants d’assessoraments o acompanyaments i recomanar els itineraris i formacions més escaients de les que disposa l’ateneu cooperatiu.
– Executar la justificació tècnica de la convocatòria d’Ateneus i Conveni amb l’Ajuntament: Seguiment indicadors dels projectes, persones, participants i certificats, resolució d’incidències i coordinació Backoffice. Realització d’informes mensuals.
– Desenvolupar el programa Incubadora de Coòpolis: realització de les tutories individuals, seguiments i assessoraments als projectes allotjats en la incubadora de Coòpolis. Dinamització de les assemblees del programa de la incubadora i seguiment d’acords.
– Participar a l’espai coordinadora de programes: espai de coordinació tècnic dels serveis i accions del projecte Coòpolis.
– Dinamització i seguiment d’un procés participatiu de definició d’usos d’espais i necessitats d’incubació de projectes en fase de creació i consolidació al Bloc IV i persones interessades en ESS i Cooperativa de Barcelona.
– Coliderar i participar en les Coordinacions tècniques estables amb Barcelona Activa: espai mensual de coordinació tècnica amb referents tècnics per millorar la complementarietat dels serveis i la no duplicitat d’accions.
– Coliderar i participar en les Coordinacions tècniques de segon nivell (TESS, Grups Espais ESS2030, Grup de treball de la XAC acompanyament). Espais bimensuals de coordinació tècnica amb referents tècnics per millorar la complementarietat dels serveis i la no duplicitat d’accions.

ES REQUERIRÀ

Competències tècniques.
– Grau o llicenciatura en Economia, ADE, Dret o d’altres vinculades a les ciències socials
– Formació en Economia Social i Solidària, associada a la naturalesa jurídica, econòmica i organitzacional de projectes.
– Experiència i compromís pràctic amb iniciatives de l’Economia Social i Solidària (1 any d’experiència mínima).
– Experiència mínima d’un any en les tasques associades al perfil tècnic requerit
– Capacitat d’autoorganització i planificació
– Coneixement de la Llei de Cooperatives de Catalunya
– Expertesa en eines ofimàtiques i de gestió de projectes
– Català i castellà orals i escrits

Competències transversals.
– Treball en equip
– Actitud proactiva i amb capacitat de resolució de problemes.
– Adaptabilitat al canvi.

ES VALORARÀ
– Participació en teixit cooperatiu i associatiu de barri, en moviments socials transformadors
– Ser dona i/o d’origen divers
– Participació en la creació d’una iniciativa d’ESS.

Si tens interès a accedir-hi a l’oferta de feina escriu-nos a gestio@bcn.coop enviant-nos el teu currículum. Si vols més informació truca al telèfon 93 432 00 63 i pregunta per Josep M. Ballarín (Sepi).

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Coòpolis

Data publicació:
02/02/2023

Data finalització de la oferta:
10/02/2023

Durada i tipus de contracte:
Jornada laboral: 37,50 hores/setmanals. Contracte indefinit amb període de prova de 4 mesos.

Ubicació:

Salari:
Retribució bruta anual: 27.615,48 euros (2.301,29 eur x 12 pagaments -pagues extra prorratejades mensualment-)

Més informació:
Categoria Grup 2 conveni oficines i despatxos