Taulell

Coordinació de projectes a Espai Ambiental

Lloc de treball:

A Espai ambiental SCCL, estem buscant una persona que s’encarregui de la coordinació de diversos projectes ambientals de caire educatiu, de sensibilització i d’enxarxament territorial. El principal serà l’Espai Consum Responsable, l’equipament municipal de l’Ajuntament de Barcelona refent a la ciutat en sensibilització, educació, assessorament i participació en relació al consum responsable. Comprèn l’assessorament a entitats i a l’administració, la coordinació d’un programa d’activitats de sensibilització per a ciutadania, formació per a instituts, la gestió de cessions d’espai, i la participació en esdeveniments singulars de l’ESS, entre d’altres.

Definició del lloc de treball:
– Vetlla pel bon desenvolupament dels projectes
– Acompliment dels objectius, seguiment dels indicadors i redacció de la memòria anual
– Organització i seguiment dels pressupostos
– Organització dels equips del projecte (ECR: coordinació + tècnica)
– Desenvolupament de l’estratègia dels projectes
– Gestió de la comunicació dels projectes segons protocols de l’Ajuntament o altres clients
– Persona referent de contacte amb l’administració (ECR: Ajuntament de Barcelona, sota la Direcció de Serveis
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària)
– Coordinació amb les àrees internes de la Cooperativa
– Desenvolupament dels plans interns de la Cooperativa (RRHH, PRL, Cures, Avaluació)
– Tasques tècniques: programació d’activitats, assessorament a entitats i administració, formació a instituts,
dinamització territorial.

PERFIL
Busquem una persona que compleixi amb els requisits de l’Ajuntament de Barcelona per a Espai Consum
Responsable, sinó la candidatura no podrà ser avaluada. Es necessita algú amb molta experiència en la gestió i
coordinació d’equipaments i/o programes municipals de temàtica consum responsable, ESS i/o Agroecologia. Ens
imaginem una persona que incorpori aquest projecte com a feina complementària a altres projectes professionals
i/o a tasques reproductives, amb la possibilitat d’anar assumint més projectes i responsabilitats dins la cooperativa i
augmentant la jornada laboral.

REQUISITS

Formació:
– Grau en ciències ambientals, biologia o similar, ciències salut, ciències socials (sociologia, geografia, ciències polítiques, gestió pública, dret o similars) o en l’àmbit de l’economia i administració d’empreses.
– Certificat de llengua catalana (certificat B) o superior o títols, diplomes i certificats que es consideren equivalents.
– Assumir un mínim de 7 punts en:
– Màsters i/o Postgraus vinculat al Consum Responsable, l’Economia Social i Solidària i/o l’Alimentació Sostenible
– Formació reglada (excepte Màsters o Postgraus) o no reglada vinculada al Consum Responsable, l’Economia Social i Solidària i l’Alimentació Sostenible, i/o a habilitats com lideratge d’equips, organització d’activitats, gestió d’equipaments o similars

Càlcul dels punts:
– Per cada màster→ 4 punts
– Per cada postgrau → 2,5 punts
– Curs > 200h → 2 punts
– Curs > 100h → 1 punt
– Curs > 25h → 0,5 punts
* Caldrà acreditar les formacions amb els consegüents certificats

Experiència laboral:
– Experiència mínima de 72 mesos (6 anys), no cal que siguin consecutius, en coordinació d’equipaments i/o programes de naturalesa similar (programes d’educació, sensibilització, participació al voltant del consum responsable) amb una dedicació mínima de mitja jornada.
– Coneixement d’agents i programes del moviment ESS, Consum responsable i Alimentació Sostenible de la ciutat de Barcelona.
– Domini d’eines ofimàtiques i de programes de treball col·laboratiu digital.
* Caldrà demostrar l’experiència laboral a través de certificats expedits per les empreses i la vida laboral.

Capacitats:
– Capacitat de planificació i organització de tasques.
– Direcció i lideratge positius, amb responsabilitat i visió de cures.
– Persona resolutiva i amb facilitat de prendre decisions de forma autònoma i amb iniciativa.
– Qualitats per al tracte en públic i bona capacitat de comunicació oral i d’escolta activa.
– Facilitat del treball en equip, adaptabilitat i flexibilitat.

Es valorarà
– Experiència en gestió de projectes en entitats de l’ESS.
– Experiència de treball amb l’Administració Pública.
– Familiarització amb el teixit de l’Economia Social i Solidària.
– Flexibilitat horària.

Enviar un correu amb assumpte OFERTA CONSUM RESPONSABLE a info@espaiambiental.coop adjuntant el CV i carta de motivació abans del dia 28 de febrer

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Espai Ambiental, SCCL

Data publicació:
18/02/2022

Data finalització de la oferta:
28/02/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte mínim 12 mesos (ampliable a 3,5 anys) - Entre 20 i 25h setmanals

Ubicació:
Teletreball i presencialitat puntual a Barcelona (Grup Ecos - casp 43)

Salari:
Remuneració segons l’escala salarial de la cooperativa: entre 1.000€ i 1.250€ bruts mensuals, segons jornada setmanal final

Més informació:
Incorporació a partir de l’1 de març