Taulell

Coordinació de projectes de cohabitatge a Perviure

Perviure SCCL és una cooperativa de serveis que té per objectiu gestionar i acompanyar grups i comunitats en el seu procés d’autopromoció d’habitatge col·lectiu. Ho fem amb una mirada integral que incorpora totes dimensions i mirades: la humana, l’econòmica-financera, la jurídica i la constructiva.

Es requereix una persona per ser part de l’equip multidisciplinari que conforma aquest acompanyament integral. Volem incorporar una persona que pugui liderar i coordinar projectes de cohabitatge, amb experiència i habilitats en lideratge de grups i d’equips, així com en dinamització, cohesió i governança.

Responsabilitats a assumir

• Coordinació de grups de cohabitatge:
– Lideratge i coordinació del procés d’acompanyament del grup/cooperativa
– Lideratge i coordinació de l’equip tècnic intern i extern subcontractat per a la realització de tasques previstes.
– Impuls, planificació i seguiment de les tasques a realitzar pel grup i per les diferents comissions de treball
– Seguiment del pressupost global dels projectes acompanyats.
– Redacció informes de seguiment
– Gestió documental del projecte
– Planificació i dinamització temporal dels projectes

Perfil de la persona candidata
Requisits:
• Experiència prèvia en acompanyament a grups en àrees com: processos de presa de decisions, cohesió i construcció de grup, i processos participatius.
• Experiència i/o formació associada a la gestió d’equips de treball, de base empresarial o associativa.
• Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, amb capacitat de lideratge, de gestió de la complexitat, i de treball en equip.
• Persona motivada per Perviure i per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense ànim de lucre i de base associativa.
• Experiència o formació en el camp del cohabitatge.
• Visió feminista interseccional .
• Bon nivell de redacció en català.

Habilitats:
• Lideratge i emprenedoria
• Sistematització de processos i organització de tasques
• Capacitat de gestionar processos complexes i de sostenir dificultats i pressió de treball.
• Habilitats relacionals, comunicatives, escolta activa i de facilitació de grups.
• Capacitat de fer treball personal i entomar els reptes i dificultats amb una actitud d’aprenentatge
• Capacitat de demanar ajuda
• Capacitat de treball en equip

Es valorarà:
• Experiència de vida comunitària o d’acompanyament a projectes comunitaris.
• Experiència en dinamització de processos participatius.
• Coneixements / experiència en procés de promoció immobiliària des del projecte fins a l’obra.
• Experiència organització i definició de la governança interna i la presa de decisions d’organitzacions de base assembleària.
• Coneixements de cohabitatge i diferents models de tinença com el cooperativisme en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.
• Formació en Facilitació de grups, en Facilitació orientada en processos o Psicologia orientada a processos o similars.
• Experiència i/o vinculació amb feminismes, cures i atenció a les discriminacions.
• Experiència i/o vinculació amb el món cooperatiu, associatiu i/o de l’economia social i solidaria.
• Coneixements i vinculació amb actors socials i polítics associats al cohabitatge.
• Coneixement d’altres llengües.

Persones interessades enviar CV i carta de presentació A4 i/o vídeo de presentació de màxim 2 min a administracio@perviure.org, posant a l’assumpte ‘candidatura coordinació’. Data límit de presentació de candidatures: abans del 16 de juny de 2022

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
Perviure

Data publicació:
03/06/2022

Data finalització de la oferta:
16/06/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 35 hores.

Ubicació:
Possibilitat de teletreball un 30-40% de la jornada setmanal.

Salari:
Retribució segons escalat salarial de l’entitat, d’entre 25.000 i 30.000€ bruts anuals - 12 pagues/any, a determinar en funció del perfil.

Més informació:
Data prevista d'incorporació: Immediata. Horari estable i alhora adaptable a necessitats personals i del lloc de treball. En alguns moments, serà necessari treballar en horari de cap de setmana o vespres.