Taulell

Coordinació de projectes de cohabitatge a Perviure

Perviure SCCL és una cooperativa de serveis que té per objectiu gestionar i acompanyar grups i
comunitats en el seu procés d’autopromoció d’habitatge col·lectiu. Ho fem amb una mirada integral que incorpora totes dimensions i mirades: la humana, l’econòmica-financera, la jurídica i la constructiva.

Es requereix una persona per ser part de l’equip multidisciplinari que conforma aquest acompanyament integral. Volem incorporar una persona que pugui liderar i coordinar projectes de cohabitatge, amb experiència i habilitats en lideratge de grups i d’equips, així com en dinamització, cohesió i governança.

Responsabilitats a assumir
• Coordinació de grups de cohabitatge:
– Lideratge i coordinació del procés d’acompanyament del grup/cooperativa
– Acompanyament a l’organització i la definició de la governança interna de les coops. d’habitatge a acompanyar.
– Acompanyament en la presa de decisions sobre temes controvertits o complexos dels grups.
– Impuls, planificació i seguiment de les tasques a realitzar pel grup i per les diferents comissions de treball
• Coordinació de l’equip tècnic intern:
– Lideratge i coordinació de l’equip tècnic intern i extern subcontractat per a la realització de tasques previstes, en els diferents àmbits disciplinaris.
– Planificació i dinamització temporal dels projectes.
– Sistematització de la metodologia de treball interna a aplicar a conjunt de projectes
– Seguiment del pressupost global dels projectes acompanyats.
– Redacció informes de seguiment
– Gestió documental del projecte

Perfil de la persona candidata

Requisits:
• Experiència prèvia en acompanyament a grups en àrees com: processos de presa de decisions, cohesió i construcció de grup, i processos participatius.
• Experiència i/o formació associada a la gestió d’equips de treball, de base empresarial o
associativa.
• Persona polivalent, resolutiva, organitzada, autònoma, amb iniciativa, amb capacitat de
lideratge, de gestió de la complexitat, i de treball en equip.
• Persona motivada per Perviure i per participar en un projecte cooperatiu en creixement, sense
ànim de lucre i de base associativa.
• Experiència o formació en el camp del cohabitatge.
• Visió feminista interseccional .
• Bon nivell de redacció en català.

Habilitats:
• Lideratge i emprenedoria
• Sistematització de processos i organització de tasques
• Capacitat de gestionar processos complexes i de sostenir dificultats i pressió de treball.
• Habilitats relacionals, comunicatives, escolta activa i de facilitació de grups.
• Capacitat de fer treball personal i entomar els reptes i dificultats amb una actitud d’aprenentatge
• Capacitat de demanar ajuda
• Capacitat de treball en equip

Es valorarà:
• Experiència de vida comunitària o d’acompanyament a projectes comunitaris.
• Coneixements de cohabitatge i diferents models de tinença com el cooperativisme en cessió d’ús i altres formes d’habitatge col·lectiu.
• Coneixements de models de governança i presa de decisions.
• Formació en Facilitació de grups, en Facilitació orientada en processos o Psicologia orientada a processos o similars.
• Experiència i/o vinculació amb feminismes, cures i atenció a les discriminacions.
• Experiència i/o vinculació amb el món cooperatiu, associatiu i/o de l’economia social i solidaria.
• Coneixements en dret civil i adminsitratiu vinculat amb el cohabitatge.
• Coneixements i vinculació amb actors socials i polítics associats al cohabitatge.
• Coneixement d’altres llengües.

Persones interessades enviar CV i carta de presentació A4 i/o vídeo de presentació de màxim 2 min a administracio@perviure.org, posant a l’assumpte ‘candidatura coordinació’. Data límit de presentació de candidatures: abans del 30 novembre de 2021

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Perviure

Data publicació:
17/11/2021

Data finalització de la oferta:
30/11/2021

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 35 hores.

Ubicació:

Salari:
Retribució segons escalat salarial de l’entitat, d’entre 26.000 i 31.000€ bruts anuals - 12 pagues/any, a determinar en funció del perfil.

Més informació:
Horari estable i alhora adaptable a necessitats personals i del lloc de treball. És necessari puntualment treballar en horari de cap de setmana o vespres. • Possibilitat de teletreball un 30-40% de la jornada setmanal. Incorporació immediata