Taulell

Coordinació tècnica i comercial a Labcoop

Funció principal
Coordinació tècnica i comercial de LabCoop

Tasques

Coordinació general de projectes: elaboració de propostes-projectes i recerca de clientes.

-Acollida inicial de projectes/entitats.
– Elaboració de projectes (tècnica i pressupostària), i justificació tècnica: encàrrecs, licitacions i
subvencions.
– Desplegament del pla comercial
– Seguiment, identificació de clientela potencial
– Identificació i gestió de potencials aliances amb altres entitats.

Coordinació amb la responsable de comunicació per al desplegament d’acció comunicativa-
comercial.
Coordinació amb la responsable de gestió econòmico-financera per al seguiment de pressupost.
Participació directa en el desenvolupament i/o coordinació de projectes que Labcoop desenvolupa.

Altres

– Participació en els espais tècnics de coordinació: suport en la facilitació i coordinació.
– Participació en els espais societaris de la cooperativa: Assembles i Consell Rector.

Aptituds i actituds

– Orientació a objectius i resultats de forma eficaç.
– Orientació al client i a la qualitat del servei.
– Capacitat de planificació i de gestió del temps i organització de la feina
– Iniciativa, autonomia i proactivitat
– Flexibilitat i adaptació al canvi
– Compromís
– Lideratge col·lectiu
– Escolta activa, assertivitat, empatia, intel·ligència emocional
– Treball en equip i actitud oberta i mediadora davant dels conflictes

Habilitats, competències Requerides

– Domini d’eines ofimàtiques bàsiques (documents de text i fulls de càlcul)
– Domini de català i castellà (oral i escrit)
– Perseverança i responsabilitat
– Habilitats i competències comercials
– Habilitat de relació interinstitucionals
– Visió estratègica i coneixement en l’àmbit de l’ESS

Es valorarà:

– Domini d’altres llengües.
– Accions formatives realitzades, participació en conferències…
– Gestió de projectes de l’àmbit ESS, especialment d’emprenedoria col·lectiva
– Habilitats i competències desenvolupades fruit de l’experiència directa amb col·lectius: dones,persones, migrades, joves,….)

Estudis Requerits

– Llicenciatura, Grau o Diplomatura vinculada a les Ciències Socials o similar.

Es valorarà

– Màster, Postgrau o estudis en economia social i solidària.

Experiència Mínima

– Experiència en gestió o coordinació de projectes.
– Experiència en treball per/amb l’administració pública.
– Experiència en presentació de licitacions i/o subvencions públiques.
– Experiència en comercialització.

Es valorarà

– Experiència en emprenedoria.
– Experiència a empreses de l’àmbit de l’economia social i solidària, món cooperatiu o del tercer sector en general.
– Experiència en gestió o coordinació de projectes de multiactors.

Procés de selecció
Presentació de candidatures via correu (info@labcoop.coop), adjuntant carta de motivació i cv (extensió màxima 3 pàg.), indicant en l’assumpte: Oferta Coordinació tècnica Labcoop.

Dates

Recepció de candidatures: fins el 25 de juliol
Entrevistes: 7, 8, 9 setembre (primera ronda) i 14,15 i 16 (segona ronda, si s’escau)
Comunicació de selecció: 22/09/2022
Inici de contracte: finals de setembre

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
Labcoop

Data publicació:
11/07/2022

Data finalització de la oferta:
25/07/2022

Durada i tipus de contracte:
Temporal. 6 mesos i després Indefinit amb període de prova, en funció de la categoria i sou. 30h/setmanals, amb possibilitat d’ampliació a 37,5h segons necessitats d’activitat

Ubicació:
Carrer Casp, 43, baixos. 08010 Barcelona. Principalment en format presencial

Salari:
16,800 € (Salari brut anual per jornada de 30h, 12 pagues). Millora salarial a partir del segon any.

Més informació: