Taulell

Coordinador/a de projectes de consultoria i facilitació

Hobest SCCL Catalunya, som una cooperativa que oferim serveis professionals de consultoria i d’acompanyament a organitzacions en reflexió estratègica, desenvolupament organitzacional, facilitació d’equips i governança democràtica. Formem part d’Hobest, consultoria especialitzada en transformació organitzacional, iniciada al País Basc, amb més de 25 anys de trajectòria.

1. DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALL
• Disseny, gestió i coordinació de projectes en l’àmbit del tercer sector, l’economia social i solidària o el cooperativisme, entre d’altres
• Disseny, dinamització i execució de processos participatius
• Facilitació de sessions grupals en format presencial i virtual
• Relatoria i síntesi de sessions de treball de caràcter participatiu
• Coneixement i desenvolupament de metodologies i eines de participació
• Interlocució i tracte amb clients i clientes
• Tipologia de projectes en què es treballarà: reflexió estratègica i desenvolupament organitzatiu en entitats i empreses, processos d’impuls de la governança democràtica i la participació interna en organitzacions, realització de processos participatius, facilitació de grups i acompanyament a equips, formacions en els àmbits de treball esmentats, projectes de l’àmbit de l’economia social i solidària.

2. PERFIL
• Llicenciatura/estudis de grau superior preferentment en l’àmbit de les ciències socials, acció social, educació, etc.
• Experiència laboral en el camp de la participació de 3-5 anys, preferentment en àmbits del tercer sector, l’economia social i solidària o cooperativisme
• Nivell alt en l’ús d’eines ofimàtiques i eines per al treball en digital
• Alt nivell de català i de castellà tant oral com escrit
• Carnet de conduir: tipus B
• Flexibilitat horària i de desplaçaments

3. COMPETÈNCIES
• Capacitat d’organització, de treball en equip
• Persona polivalent amb capacitats de gestió
• Capacitats relacionals i competències transversals: lideratge, motivació d’equips i persones, orientació a l’assoliment, canalització de conflictes
• Alta capacitat comunicadora i de desenvolupament davant del públic
• Iniciativa i autonomia en el treball
• Capacitat de redacció i de síntesi

4. ES VALORARÀ
• Coneixements o experiència en matèria de reflexió estratègica i/o desenvolupament organitzacional
• Experiència laboral en gestió directa d’entitats o altre tipus d’organitzacions
• Coneixements en l’àmbit de les cures i mirada feminista en el món de les organitzacions
• Coneixements en el camp de l’acció social i el desenvolupament comunitari
• Formació específica en coaching i treball de processos
• Trajectòria associativa o en el camp de l’economia social i solidària o tercer sector
• Coneixements TIC

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Hobest

Data publicació:
23/02/2023

Data finalització de la oferta:
12/03/2023

Durada i tipus de contracte:
Incorporació: immediata. Contracte indefinit amb període de prova de 4 mesos. Jornada: parcial de 35 hores/setmana (h/s) ampliable a completa de 37,5 h/s segons volums de feina. Els primers 4 mesos la jornada serà de 30 h/s. • Horari: de dilluns a divendres, principalment matins, amb flexibilitat horària. Opció de fer part de la jornada de treball de forma no presencial (teletreball).

Ubicació:
Barcelona, amb disponibilitat de desplaçaments arreu de Catalunya, principalment.

Salari:
Retribució segons perfil i aptituds: entre 25.000€ i 27.000€ bruts anuals a jornada completa de 37,5 h/s.

Més informació:
Enviar els CV’s a jarechalde@hobest.cat amb la referència “oferta laboral consultoria 2023” a l’assumpte del correu.