Taulell

Direcció operativa-comercial de TreaSureFamily app

Sobre TreaSure Family APP

TreaSure Family APP és una iniciava emprenedora pionera que ofereix al mercat una aplicació
mòbil per acompanyar a les famílies en el desenvolupament dels seus fills i filles entre 0 i 6 anys.
Mitjançant activitats d’oci guiades i sota la base de coneixement i experiència de l’atenció precoç,
s’ofereix un inerari de desenvolupament en totes les dimensions claus.

La persona que s’incorpori a l’equip de TreaSureFamily APP tindrà l’oportunitat de desenvolupar
les seves habilitats de gesó, comercials i emprenedores en una iniciava innovadora i pionera,
co-impulsant un projecte amb un alt impacte social en el marc del cooperavisme.
TreaSureFamily APP és una iniciava impulsada per BaulaCreix SCCL, Deltacoop SCCL i Magroc
SCCL, cooperatives de treball associat sense ànim de lucre referents de l’atenció precoç a
Catalunya. La persona comptarà amb el recolzament de l’equip de treball de les tres cooperatives.

Funcions que ha de desenvolupar:
• Direcció de l’arrencada del projecte.
• Parcipació en la implementació de l’estratègia, l’UX/UI i del pla comercial
• Detecció de necessitats, oportunitats i definició i implementació de millores a l’aplicació i
al servei.
• Seguiment de l’evolució del projecte i cerca de solucions disruptives a les situacions que
es vagin plantejant.
• Seguiment de les accions plantejades a les cooperatives, segons el pla de treball conjunt; direcció operativa, coordinació de l’equip tècnic i dels diferents grups de treball.
• Contribució en l’estratègia d’aliances i vetllar pel compliment dels acords amb les organitzacions parcipants i proveïdores dels serveis.
• Cerca i jusficació de finançament.
• Reporting a les cooperatives impulsores.
• Elaboració del model de negoci per la cerca de persones usuàries del servei que s’ofereix a l’aplicació.

OFERTA DE FEINA

Experiència, competències i habilitats necessàries:

● Capacitat de lideratge i visió de negoci
● Sentit de la responsabilitat amb la pròpia feina, emprenedora, generadora de confiança i proactiva.
● Habilitats comunicatives escrites i orals. Bona oratòria.
● Orientació a resultats i treball per objectius.
● Orientació al detall, polivalent, autònoma, amb iniciativa i resolutiva.
● Capacitat de treball en equip i habilitats per a la relació interpersonal.
● Sensibilitat per l’àmbit social.
● Idenficació amb els valors i missió del cooperavisme.
● Es valorarà experiència i/o coneixements en models de negoci digitals
● Es valorarà formació en comercialització de producte
● Estudis superiors
● Formació i/o experiència en elaboració, impuls, seguiment i avaluació de projectes
● Experiència en gestió d’equips
● Coneixements en ofimàtica i habilitats en l’ús d’eines de treball col·laborau i en línia

*A l’enviar-nos la teva candidatura formaràs part de la base de dades de persones candidates
de TreaSureFamily APP. D’acord amb el Reglament 679/2016 de protecció de Dades i la Llei
3/2018, de 5 de desembre, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició,
supressió, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades així com i de no ser
objecte de decisions automatitzades, en les condicions previstes en la legislació vigent,
dirigint-vos al responsable del fitxer: treasurefamilyapp@gmail.com.

*Agraïm que puguis tenir en compte que no és necessari incloure determinada informació
personal que no és rellevant per valorar el teu perfil professional, així treballem per la
igualtat d’oportunitats sense discriminacions.

Si tens ganes de formar part del projecte envia la teva candidatura a mfrankon@delta.coop

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
TREASUREFAMILY APP

Data publicació:
24/10/2022

Data finalització de la oferta:
04/11/2022

Durada i tipus de contracte:
Jornada laboral: A temps complet 37 hores setmanals

Ubicació:
Província de Barcelona amb possibilitat de teletreball

Salari:
45.000 euros bruts anuals

Més informació:
Oferim participar en un projecte innovador i d’intercooperació des d’una mirada de l’Economia Social i Solidària