Taulell

Director/a General

La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, és l’organització empresarial que representa a 1.200 entitats no lucratives que presten serveis socials i d’atenció a les persones a Catalunya. La seva missió és la defensa del Tercer Sector Social des d’un punt de vista transversal, exercint un rol patronal en relació a tots aquells temes d’interès pel conjunt del sector.

Actualment necessitem cobrir la plaça de Direcció General:

Funcions
– Liderar l’entitat seguint les directrius polítiques de la Junta Directiva de La Confederació.
– Desplegar i implantar les línies estratègiques de l’entitat
– Representar l’entitat en espais de participació i interlocució política, social i econòmica.
– Liderar l’estratègia d’incidència política de l’entitat
– Definir l’estratègia de comunicació de l’entitat
– Actuar de portaveu de l’entitat davant de mitjans de comunicació i altres agents socials i econòmics.
– Vetllar per la sostenibilitat econòmica de l’entitat, cercant la diversificació de fonts de finançament.
– Liderar la interlocució amb les organitzacions sindicals representatives del sector
– Coordinar i participar de la negociació col·lectiva dels conveni sectorials que signa La Confederació
– Dirigir la política de recursos humans de l’entitat
– Coordinar la participació de La Confederació en altres estructures patronals d’àmbit superior
– Liderar les comissions sectorials i els grups de treball transversals de La Confederació

– Impulsar les aliances i col·laboracions amb altres agents
– Sistematitzar coneixement

Requisits
– Llicenciatura o Grau en Ciències Socials, Econòmiques o similars
– Coneixement i experiència en el Tercer Sector i/o l’Economia Social
– Experiència de mínim 3 anys en llocs similars de Direcció
– Experiència en incidència política
– Coneixement dels marcs legislatius que afecten al Tercer Sector en els àmbits que li són propis
– Coneixement de les institucions públiques i el seu funcionament intern.
– Nivell alt d’expressió escrita i oral en català i castellà.
– Coneixement d’eines de treball col·laboratives i plataformes virtuals.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
La Confederació

Data publicació:
08/02/2023

Data finalització de la oferta:
13/02/2023

Durada i tipus de contracte:
Incorporació immediata. Contracte indefinit. Jornada de 37,5 hores. Horari flexible. Disponibilitat matí i tarda.

Ubicació:
Barcelona

Salari:
45.000 € (12 pagues)

Més informació:
Enviar CV a prodriguez@humansoftware.es amb la referència: “DIRECCIÓ GENERAL”