Taulell

Disseny i gestió de projectes al Grup ECOS

Grup ECOS
ECOS som un grup cooperatiu format per cooperatives que volem ser una alternativa al model socioeconòmic actual, basada en els valors de l’economia social i solidària. La nostra missió és fer créixer el mercat social, apropant-hi més organitzacions, sectors econòmics, administracions públiques i persones, a partir de l’actuació de les organitzacions sòcies del grup, de la intercooperació entre elles i de les relacions que es fomentin amb altres agents.

Descripció del lloc de treball i tasques a desenvolupar
La persona de DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES s’integrarà a l’equip del Grup ECOS (a l’actualitat format per 2 persones: Coordinació i Gestió) amb el suport d’una gestoria fiscal-laboral i d’una Comissió Permanent. Reportant directament a la Coordinació, aquest perfil duu a terme les següents tasques:

• Identificació d’oportunitats de mercat públic (licitacions, subvencions i finançaments en l’àmbita nivell català, estatal i europeu) per a les sòcies del Grup ECOS, segons els seus interessos: seguiment periòdic de les prioritats comercials de cada sòcia; identificació diària d’oportunitats de mercat públic per a les sòcies, tant de caràcter individual com en intercooperació entre elles com amb altres entitats d’ESS; recerca proactiva de fonts de finançament o subvenció per impulsar projectes compartits entre les sòcies del Grup.

• Suport al desplegament de línies d’activitat del Grup ECOS acordades per les sòcies: elaboració de continguts d’elements comunicatius i/o comercials necessaris per a cada línia d’activitat; elaboració de propostes tècniques i econòmiques; suport a la coordinació entre les sòcies per tal de desenvolupar els serveis adequadament.

• Disseny tècnic i econòmic i presentació de projectes (subvencions i licitacions) del Grup ECOS i, quan s’escaigui, de les sòcies del Grup.• Suport a la comissió d’intercooperació i als grups de treball de projectes concrets que es puguin crear, vetllant pel bon funcionament i, si s’escau, participant-hi directament.

• Suport a la Coordinació i a la Gestió en el seguiment i justificació de les subvencions i licitacions presentades com a Grup.

• Disseny i gestió d’eines que facilitin la definició i gestió de línies d’activitat del Grup.

• Suport a la tasca de Coordinació en la dinamització de la intercooperació del Grup: generar espais i oportunitats d’intercooperació entre les sòcies i altres entitats; afavorir el coneixement mutu i la densitat de les relacions de col·laboració; conèixer experiències d’altres grups cooperatius; atendre la incorporació de noves sòcies.

• Seguiment de l’equilibri de les oportunitats entre les sòcies del Grup.

Requisits:
• Formació mínima: titulació universitària de grau mitjà o superior, o coneixements equivalents derivats d’experiències professionals o voluntàries anteriors amb un mínim de tres anys.
• Especialització: mínim dos anys desenvolupant tasques d’elaboració de propostes tècniques i econòmiques en entorns d’ESS
• Experiència: competències digitals i domini fluid d’eines ofimàtiques; domini del llenguatge administratiu i comprensió de documents oficials de l’administració pública, com ara bases reguladores, convocatòries de subvencions i/o licitacions.Comprensió de documents administratius.

Es valorarà:
• Coneixement del Grup ECOS i/o vincle amb alguna de les cooperatives membres.
• Experiència i coneixements en l’àmbit del cooperativisme l’ESS en general.
• Coneixements en l’àmbit de la gestió econòmica i societària cooperativa.
• Coneixements i ús habitual d’eines tecnològiques lliures.

Envieu el vostre CV amb la referència DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES a gestio@grupecos.coop fins el 14/4/2023.

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
Grup ECOS

Data publicació:
16/03/2023

Data finalització de la oferta:
10/04/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte d’un any prorrogable, amb 2 mesos inicials de prova. 30 hores a la setmana, amb possibilitat d’augment.

Ubicació:

Salari:
Retribució bruta anual de 21.680 € (28.328 € per jornada sencera segons Conveni d’Oficines i Despatxos 2019- 2021).

Més informació:
Incorporació: entre 1 i 15 de maig.