Taulell

Educador/a Programa Ocupació a la Fundació Pare Manel

Descripció del projecte:
Servei especialitzat en el suport i acompanyament social a persones beneficiaries del programa de treball i formació SERVEI PRE-LABORAL PER A PERSONES ADULTES “TASTA LA VIDA 2022” d’una durada de 7 mesos.

L’objectiu del tutor del servei és vetllar perquè les persones beneficiàries d’aquest programa tinguin garantida de manera efectiva la realització d’una experiència sociolaboral que aconsegueixi augmentar de forma clara la seva ocupabilitat i contribueixi a la seva inclusió social.

Funcions a desenvolupar:
– Elaborar el programa i calendari de les sessions grupals.
– Realitzar les sessions grupals per treballar aspectes emocionals, de motivació, descoberta de talents innats i altres aspectes de competències bàsiques.
– Planificar i realitzar sessions individuals per acompanyar el procés de motivació laboral i competències bàsiques.
– Programar les pràctiques en tres sectors innovadors o poc comuns i amb bones perspectives
de contractació.
– Preparar les entrevistes laborals que puguin sorgir a les persones beneficiàries del projecte, juntament amb aquestes, i acompanyar en la gestió dels tràmits necessaris.
– Acompanyar, en cas necessari, a les persones a realitzar les entrevistes o tràmits necessaris.
– Acollida durant el període previ a l’inici de les sessions.
– Garantir un seguiment a curt termini en base a l’assessorament i orientació en la dimensió
sociolaboral, formativa i de renda dels participants

Requisits:
– Titulació universitària de grau (Educador/a social, treballador/a social, psicòleg/a, pedagog/a)
o equivalent o altra titulació de tècnic/a superior relacionada amb l’àmbit educatiu i social.
– Experiència professional en almenys 3 anys en projectes d’assessorament ocupacional o
coaching
– Experiència professional en treball amb joves i adults en situació de vulnerabilitat social

Es valorarà:
Adaptabilitat i creativitat: capacitat per enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats i amb joves i adults en situació de vulnerabilitat social. Autonomia i motivació vers la feina.
Comunicació oral: Capacitat per a expressar idees o fets de manera clara i entenedora.
Empatia: Ser capaç d’adaptar les demandes i possibilitats a les diferents realitats de cadascun dels
beneficiaris.
Capacitat de treball en equip.
Coneixement del mercat laboral i de les empreses de l’àmbit comunitari i de l’economia social i solidària

Candidatures

Enviar CV al correu laboral@paremanel.org
Assumpte: Educador/a Programa Ocupació
Data límit: 01/09/2022

Tipus d’oferta:
treball

Cooperativa:
Fundació Pare Manel

Data publicació:
31/08/2022

Data finalització de la oferta:
05/09/2022

Durada i tipus de contracte:
Contracte indefinit. Jornada: 38,5 hores setmanals.

Ubicació:
De dilluns a divendres (principalment en franja de mati).

Salari:
Sou: 23.050 euros bruts anuals (conveni Acció Social), 14 pagues

Més informació:
Inici previst: Setembre 2022