Taulell

Encarregat/ada d’obres d’edificació a La Constructiva

La Constructiva, construcció cooperativa SCCL és una cooperativa de serveis orientada a la construcció d’habitatges cooperatius en cessió d’ús i promoguda per Sostre Cívic.
Cerquem una persona Encarregada d’obres d’Edificació pel Baix Empordà.
El perfil correspon a una persona amb experiència demostrable com a encarregat d’obra d’edificació en totes les seves fases, específicament en les funcions següents:

● Planificació inicial d’implantació d’obres (abassegaments, zones de treball, casetes, grues, etc.) i la seva evolució en el decurs de les obres.
● Replanteig d’obres, comprobar amidaments d’unitats en execució i executades.
● Seguiment d’industrials i control de personal i maquinària, rendiments, organització de talls i espais de treball, coordinació dels industrials, seguiment de la planificació.
● Planificació de les necessitats de disponibilitat de materials per a l’execució de les unitats de l’obra en curs i gestió d’aprovisionament (demanar, coordinar, descàrrega, abassegament, etc.)
● Gestionar el personal propi si s’escau.
● Acompliment del projecte i les instruccions rebudes en allò referent a producció, qualitat, medi ambient i seguretat.
● Seguiment de la planificació temporal.
● Es valorarà també coneixements d’eines informàtiques de seguiments d’obres i planificacions, ús de plànols, etc.

Requisits:
● Experiència mínima demostrable de 5 anys en funcions similars a les sol·licitades (encarregat d’obra d’edificació d’habitatges)
● Persona organitzada, autònoma, amb iniciativa, capacitat de treball en equip i motivada pel projecte i per l’habitatge cooperatiu.

Es valorarà:
● Formació vinculada a les funcions descrites (Organització i control d’obres de construcció)
● Experiència i formació en Qualitat, Prevenció de Riscos, Residus, Ecologia, Construcció sostenible, Bioconstrucció.
● Coneixements i relació amb l’ESS.

Envieu currículum vitae a info@laconstructiva.coop i ompliu aquest formulari fins el 14 de juliol.

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
La Constructiva

Data publicació:
13/06/2023

Data finalització de la oferta:
14/07/2023

Durada i tipus de contracte:
Contracte laboral de 40h setmanals per obra, amb voluntat de permanència.

Ubicació:
El lloc de treball serà principalment a les obres, al Baix Empordà. Puntualment pot ser a la seu de l’empresa, a Barcelona, o d’altres ubicacions arreu de Catalunya.

Salari:
33.400 € bruts anuals, negociables.

Més informació:
L’horari serà estable però a la vegada adaptable a les necessitats i activitats de les obres i l’entitat. Incorporació prevista al setembre de 2023, segons disponibilitats. Treball en empresa amb sensibilitat social i alineada amb l’economia social, amb respecte per a les persones i el grup, les necessitats de conciliació familiar, cures i benestar