Taulell

Enginyeria Sense Fronteres busca tècnic/a de gestió econòmica i administració de projectes Nord

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ENGINYERIA SENSE FRONTERES ( ESF ) convoca la selecció d’un/a tècnic/a de gestió econòmica i administració de Projectes Nord.

CONTEXT DE LA DEMANDA

ESF és una Organització No Governamental dedicada a la cooperació al Desenvolupament, que busca posar la tecnologia al servei del desenvolupament per construir una societat mundial justa i solidària.

A ESF promovem tant projectes i programes de desenvolupament al sud, com accions d’educació, sensibilització, investigació i incidència al Nord. Totes les nostres accions són possibles gràcies al treball del voluntariat, el suport de personal contractat i els ajuts que aporten socis, particulars, institucions i subvencions públiques.

FUNCIONS A DESENVOLUPAR:

Gestió econòmico-financera de campanyes Nord:
Suport a l’elaboració de la Planificació pressupostària anual
Recolzament en l’elaboració de pressupostos per les formulacions
Control econòmic de l’execució dels projectes i de les campanyes en coordinació amb l’equip tècnic ((inclou seguiment pressupostari i estudi de les possibles modificacions davant els finançadors)
Elaboració, i justificació econòmica dels pressupostos dels projectes en coordinació amb l’equip tècnic (preparació dels informes finals a finançador, revisió de factures)
Gestió i control de cobraments de subvencions, factures, pagament de proveïdors en coordinació amb administració, comptabilitat i finances de l’entitat
Preparació d’ auditories
Administració i logística:
Resposta als requeriments econòmics de l’administració
Estandardització de processos i elaboració de protocols gestió econòmica a campanyes Nord

PERFIL DEMANAT

Formació en econòmiques, administració d’empreses, enginyeria o d’altres homòlogues.
Experiència de 2 anys en gestió econòmica de projectes d’Educació per al desenvolupament o cooperació internacional.
Alt coneixement de català, castellà i anglès.
Alt coneixement d’eines d’ofimàtica (especialment del programa Excel)
Capacitat d’organització, síntesi i planificació.
Motivació en l’àmbit de la justícia socioambiental global, els drets humans, la defensa dels béns comuns (aigua i energia), la perspectiva de gènere i els ecofeminismes, etc.
Es valorarà:

Es valora positivament l’experiència amb entitats finançadores públiques nacionals (ACCD i Ajuntament de Barcelona) i europees (Comissió Europea).
Es valora positivament l’experiència a l’àmbit de captació de fons.

Les persones interessades poden enviar el seu Currículum Vitae i una carta de motivacions a : organitzacio@esf-cat.org , indicant la referència REF : GESTCAMPANYES2021

DATA LÍMIT PER L’ENVIAMENT DE CV i carta de motivació : 9 de Juliol de 2021

Tipus d’oferta:
Treball

Cooperativa:
Enginyeria Sense Fronteres

Data publicació:
29/06/2021

Data finalització de la oferta:
09/07/2021

Durada i tipus de contracte:
1 any amb possibilitats de continuïtat

Ubicació:
Seu d’Enginyeria Sense Fronteres a Barcelona (Múrcia 24, baixos)

Salari:
1.016€ bruts en 12 pagues anuals

Més informació:
INCORPORACIÓ: 3 Setembre de 2021